Det hele handler selvsagt om trafikksikkerhet, og de røde steinene skal på plass for å tydeliggjøre sykkelfeltet som nå kommer.

– Og det med tanke på alle brukere av gaten. Både gående, syklende og de som kjører bil, sier Andrew Keith som er sykkelrådgiver i kommunen.

Disse røde brosteinene i Christian Michelsens gate er de første kommunen investerer i Bergen by.

Flere plasser i landet

Men på langt nær de første her til lands.

– Slike fargede brostein finnes allerede i flere norske byer.

Rødfargede sykkelfelt brukes mye bla. a. i Oslo, Trondheim, Stavanger og sørpå i Kristiansand.

Steinene som brukes i Christian Michelsens gate er i høyeste grad langreist. De kommer fra India og denne typen er både saget og brent for å bli jevn – men ikke glatt.

– Dessverre, er det slik at vi her i byen ikke er kommet langt, når det gjelder utviklingen av farget dekke, må Keith konstatere.

Han legger til at desto viktigere blir derfor erfaringene fra denne testen midt i Sentrum.

Når det gjelder prinsippet om tilrettelegging for sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater, så har denne muligheten nasjonalt også vært på plass siden 2004

Prosjektleder Jules Alfred Ntirandekura ved Gjennomføringsavdeling hos Bymiljøetaten har ikke bare Christian Michelsens gate med i opplegget sitt.

– For å si det kort, så er dette vi her gjør i Christian Michelsens gate bare en liten del av et større prosjekt med sykling mot enveiskjørte gater for øye, kommenterer prosjektlederen.

Det har i lang tid vært et ønske å forenkle fremkommeligheten for tohjulingene. Ikke alle gatene får egne sykkelfelt, men er gjerne skiltet for å opplyse trafikantene om det nye opplegget. Der det er tilstrekkelig plass, har man i tillegg til skilt også anlagt sykkelfelt.

Bare mot kjøreretningen

Både sykkelrådgiver, prosjektleder og også teknisk konsulent, Svein-Rune Mortensen, peker på at det i det røde sykkelfeltet kun er lov å sykle mot kjøreretningen.

– Kommer man fra Strandgaten og opp Christian Michelsens gate følger man det normale trafikkmønsteret, og holder til høyre i gaten.

Før en begynte på tilretteleggingen, var i alt 113 gater til vurdering. 23 gater er i kategori én – prioriterte gater – og i høst vil en og gå løs på prioritet 2-gatene utenfor selve sentrumskjernen.

Hvor lenge de røde brosteinene så blir liggende før en foretar en evaluering, og eventuelt går videre – kan ingen svare på i dag,