Hos Telenor Kulturarv i hovedstaden er Kari Erlandsen opptatt av hvordan ta vare på de røde kioskene med vernestatus og gi dem nytt liv!

– Det er Telenor Eiendom som er ansvarlig for vedlikehold av de 100 vernede røde kioskene våre, opplyser hun.

Summetonen ble borte i 2016

I dag er alle de verneverdige kioskene utstyrt med originale myntapparater – men ingen av disse er i bruk. De er med for å fortelle historien om «den gang da».

– Den siste kiosken i Norge hadde summetone frem til juni 2016. Veldig få av kioskene hadde blitt brukt de siste årene, men nettopp kiosken på Gardermoen fikk være med litt lengre enn de andre.

Det å skulle ta vare noen få av de mange røde kioskene gikk ikke helt uten diskusjoner like inn på 2000-tallet. Ikke alle var like opptatt av kulturarven som lå i det å verne de røde telefonkioskene.

«Dette blir dyrt. Å bruke millioner av kroner på å verne stygge, gamle telefonkiosker beveger seg mot galskap. Og det er vanvittig å bruke så mye ressurser på dette».

 

Kanskje ikke så overraskende at utsagnet kom fra Frp-er – den gangen en politiker på Hedmarken for 16 år siden.

For Telenor Kulturarv er det nå viktig å rette blikket fremover, at noen igjen kan gjøre disse kioskene om til møteplasser.

I den forbindelse gikk man i fjor høst i kompaniskap med 3.-klassingene ved design- og arkitekturlinjen ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.

– Oppdraget var å jobbe frem forslag for en helt ny bruk av de røde – uten at disse vernede kioskene mister sitt opprinnelige uttrykk.

Til sommeren skal forslagene vises frem. Erlandsen håper at ideen kan bre om seg. Kanskje også slå rot i Bergen, hvor fem av kioskene i byen kan få en ny og annerledes vår.

Kanskje mindre hærverk

«Våre» kiosker står i dag på Fløyen, på Bryggen, på Klosteret, på Nykirkeallmenningen og i Sandviksveien 2.

– Hva om flere miljøer går sammen? Hva om de som er opptatt av det tekniske går sammen med kreative sjeler innen design og arkitektmiljøet?

Erlandsen tenker høyt.

 

– Kanskje vil ny bruk av kioskene føre til mindre hærverk. I dag er kioskene mye utsatt for ruteknusing og tagging.

– Etter de rundt 6000 kioskene vi en gang hadde i landet, har vi fortsatt en del reservedeler. En dag er det også slutt på bla. originalt glass, og da ...

Kari Erlandsen ønsker somt kontakt, så det er bare å komme med spørsmål og forslag til [email protected] og gå inn på https://telenorkulturarv.no/telefonkioskene og les mer om kioskene.

Vet du om noe hvor det er blitt av de gamle røde telefonkioskene som egentlig skulle kastes, da det ble bestemt å bare beholde hundre? Ta et bilde og send til [email protected] Fortell gjerne om hvor kiosken står - og om den er i bruk til annet formål enn å ringe med.