– Handler om byens identitet

Av

Blikket hans følger de polske brosteinsleggerne. For Arvid Fjæren (68) er dette for religion å regne. Erkebergenseren i ham elsker brostein. Nå er han glad!