I lavsesongen, når torghandlerne går i vinterdvale, rykker andre krefter inn. Og det siste er at Bymiljøetaten har satt anleggsgartnermester Svein Boasson AS på saken.

– Det seg opprustning av infrastrukturen på torgflaten, forteller prosjektleder Birger Ottesen hos Bymiljøetaten.

Tolv punkter

Han forteller at det fra nå og frem til april vil være aktivitet bak anleggsgjerdene på Torget. Det samme vil og være tilfellet i «det underjordiske», hvor det tidligere var offentlig toalett.

I dag er både strømskap og pumpestasjoner til både torg og Mathallen samlet under bakken.

– Det er i dag tolv punkter her på torgflaten. På hvert av punktene kan torghandlerne ta ut både strøm og vann, forklarer Ottesen.

For å få lagt nye strømledninger og oppgradere løsningene for vannrenn, må også de store skiferhellene løftes bort.

– Når natursteinsdekket er borte, vil det bli lagt nye strømledninger – men det vil og etableres et nytt tømmepunkt for fett.

Under bakkenivå vil det og komme helt nye strømtavler, og et system for det man kaller brutt vannforsyning.

Nå vil sikkert mange si at .....men det er jo ikke så lenge siden dette ble gjort ...

– Vel, vi må tilbake til 1997 sist det ble oppgradert, sier Ottesen.

Hvor lang levetid det er på slike installasjoner, kan sikkert varierte fra sted til sted, men i Torgets tilfelle måtte det nå tas grep.

– Flere av strømkablene var defekte, og da må vi gjøre noe.

Hva årsaken til at så mange er defekte, skal være usagt.

– Men de har i årenes løp vært mye brukt. Når en ofte opplever driftsstans hvor strømmen blir borte, må noe gjøres. Husk at det er mange kjøle- og frysedisker i bruk her i høysesongen, og det er mye strøm som skal til.

Resten blir liggende

Som tidligere nevnt, er det på denne tiden av året ingen utendørsaktivitet på Torget – og torghandlerne er ikke tilbake for fullt før første maidagen.

– Vinteren skal vi kunne takle uansett vær. Blir det for galt, kan vil jo alltid sette telt over.

Ottesen påpeker at det bare er de av skiferhallene som ligger i løypen for strømfremføringen, som tas opp.

– Resten av hellene blir liggende!

For Bymiljøetaten er det viktig å få frem at publikum fortsatt har adgang til kaifronten fra Zachariasbryggen. Man kommer rundt til omtrent midt på kaien foran Mathallen, men så er det stopp. Der støter man på arbeidene som foregår i nordenden på Mathallen.

Også disse arbeidene skal være ferdige til sommersesongen tar til på Torget.