Kulturbæreren kan forsvinne

Av

«Bergenserne elsker folkefester». Heter det. Nå må vi bare passe oss for ikke å miste «alle folkefesters mor» – Torgdagen. Mørke skyer truer. Og dessverre, altfor nært!