74 år gamle «Vågen» blir i Bergen. Ny eier bytter tilbake til «BEF 1».

Av

Når fergen til våren seiler inn Vågen, blir det med «nytt» navn. Eller mer presist: etter 25 år bytter «Vågen» tilbake til «BEF 1». Den 74 år gamle fergen får også ny eier!