62 år gammelt stål må byttes

Av

Ved passering «de seksti» begynner noen hver å skrante litt. MS Vestgar er intet unntak i så måte. Vinteroppholdet på Stord løser en noen av alderdomssvakhetene.