Foranledningen til «kulturminnejakten» er at kommunen nå utarbeider byens første Kulturminneplan som vil være klar sommeren 2019.

Bruk Kulturminnesøk

Et oppstartsmøte er allerede holdt, og Byantikvaren har koblet seg opp mot flere organisasjoner som har sagt seg villige til å bidra i jakten.

Nå er turen kommet til «hvermannsen» – deg og meg, og det vi tenker og tror kan være verdt å registrere for ettertiden.

– Og så vil mange sikkert stille spørsmålet hva som regnes som kulturminne i denne utvidede sammenhengen?

Mette Torslett er prosjektleder på kulturminneplanarbeidet som Byantikvaren nå holder på med.

– Vi er egentlig på jakt etter alt som ikke allerede ligger inne i Askeladden og har en form for juridisk vern på et eller annet nivå, forklarer hun.

Askeladden er for øvrig den offisielle databasen hvor Riksantikvaren har liggende alle landets kulturminner. som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige som det så høytidelig heter.

Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) er så den andre digitale tjenesten som sorterer under Riksantikvaren og har allerede eksistert noen år.

– Og på Kulturminnesøk ligger det allerede inne mye informasjon om kulturminner i Bergen, opplyser rådgiver hos Byantikvaren, Peter Forras.

– Men samtidig finnes det mange som vi ikke har oversikt over – og sikkert et femsifret antall mulige kulturminner i Bergen som ikke er registrert.

Og det er til denne innhentingen og registreringen man trenger publikums hjelp.

Som et helt ferskt eksempel på hva de to tenker som kulturminne, har Forras nettopp lagt inn historien om Damsgårdsveien 70 – en bygning som ble reist av Bergens Kullkompagni, bensinstasjon og oljetankanlegg i 1942/43.

– Dette er ett av de kulturminnene vi har prøvd ut i Kulturminnesøk, og registrert der, sier Forras.

Gjerne fra bydelene

Det understrekes at nyere tids kulturminner er viktige – og i denne sammenhengen er det et sterkt ønske om å få registrert kulturminner fra bydelene.

Enkelt sagt, så fungerer Kulturminnesøk på samme måte som Wikipedia. Du selv kan registrere deg – og legge inn det du ønsker – gjerne med bilde.

– Vi må hele tiden støtte oss på folks vurderinger. Kulturminnesøk er en åpen database og vi kan ikke sile noe. Er du usikker, send gjerne en mail til enten [email protected], mette.to[email protected] eller [email protected].