Boss

– Hvem har ansvar for bosset som stadig flyter utenfor dette boligkomplekset? Det er meldt fra til kommunen utallige ganger uten særlig virkning. Ved litt vind forsøples hele området. I tillegg rører ikke Bir boss utenfor containeren. Med andre ord: et uløselig problem?

Hilsen Siri Hellebø


PS. Forrige onsdag satt jeg i bilen og ble vitne til at Bir tømte avfallsbeholdere mens de elegant trippet forbi bosset som fløt omkring spannene. Det ble liggende på bakken. Hvem er ansvarlig her?


Svar: Abonnenten er ansvarlig for at bruk av Bir sine beholdere skjer i samsvar med renovasjonsforskriften for Bergen kommune. Ved brudd på Forurensningslovens forbud mot forsøpling kan Bir gi pålegg om opprydning eller kreve at rimelige utgifter til fjerning eller opprydding av forsøplingen dekkes av den som er ansvarlig for forsøplingen.

Med vennlig hilsen,

Jan Oddvar Skulstad,

Leder Innsamling,

Bir Husholdning AS

Valentinsdagen

– Ja visst skal vi feire kjærlighetsdagen i morgen.

Vi traff hverandre tilfeldig på en fest hos en kompis og har vært kjærester i snart tre år. Vi går turer og spiller dataspill, dessuten liker vi å finne på nye ting sammen, som å telte eller overnatte i hengekøye. Valentinsdagen skal vi kanskje kose oss med ost og kjeks, og feire fødselsdagen til lillesøsteren til Even!

Henriette Opsahl og

Even Espevoll Fardal

(begge 21)

Kva er det med Vy sine ruteplanleggjarar?

– Bane Nor har bygd nye stasjonar på Dale og Evanger. Plattformene er blitt lengre. Dette for at lengre tog skal kunna stoppa – t.d. Oslotoga.

Vy har berre delvis teke desse i bruk.

Bur ein i Vaksdal kommune og vil reisa med tog til Oslo, lyt ein reisa med eit lokaltog til Voss. Der må ein venta 1 time på Oslotoget (eller 59 minutt som det heiter på Vy-språket).

Oslotoget startar i Bergen når lokal-

toget rullar inn på Bulken stasjon. Hadde Oslotoget stoppa på Dale kunne reisa vår starta vesentleg seinare.

Kjære ruteplanleggjarar i Vy!

Vil dei 3 til 4 minutta eit togstopp på Dale foringa reisa for andre reisande?

Kjenner de ikkje på ei plikt til å ta i bruk Bane Nor si fleire titals million-investering i plattformforlenging på Dale?

Eirik Haga, togentusiast

Svar: Takk for dine synspunkter! Det er ikke Vy alene som beslutter

ruteplanene.

Ruteplanprosessen skjer i tett samarbeid med Bane Nor, og det er Bane Nor som godkjenner alle ruteplanene.

Her er det mange hensyn som skal tas, også til godstrafikken. Årsaken til at

morgentoget ikke har stopp på Dale i år, har med kapasiteten på resten av

strekningen – det er rett og slett ikke

tid i ruteplanen til å stoppe der, selv

om det bare tar noen minutter.

Toget skal rekke andre kryssinger med møtende tog oppover linjen.

Vi er i gang med ruteplanprosessen for neste år, og har med oss ønske om flere stopp på Dale.

Vennlig hilsen

Åge-Christoffer Lundeby,

kommunikasjonssjef Vygruppen AS

Elendig utvalg

– Jeg blir så lei av all denne sutringen om høye matvarepriser! Ja, det er blitt dyrere, og matvarebaronene blir bare rikere og rikere. Men, hvorfor legges det så lite vekt på det ELENDIGE utvalget i norske matvarebutikker? En gjennomsnittlig matvarebutikk i Spania, Frankrike, Italia o.a. får norske butikker til å se ut som pølseboder.

Erik H.

Derfor kjeftet jeg

– Til damen på sparkesykkel på fortauet ved Brun & Blid på Landås kl. 06.45 09.02.23.

Det tillatt å sykle på fortau, gangvei og over gangfelt når gangtrafikken er liten, og du ikke utgjør noen fare eller hindring for fotgjengerne.

Men det holder at du ringer EN gang med klokken på sykkelen, vi hører deg! Fotgjengere slipper deg forbi når det er PLASS å tre til side på fortauet. Der du maste som besatt med ringeklokken, er det svært SMALT og du må pent vente til fotgjengerne får plass til å tre til side.

Det er en grunn til at jeg stopper og kjefter på deg, for du kan tydeligvis ikke trafikkreglene.

Og kan du ikke trafikkreglene bør du lese dem, ta bussen eller gå.

Hilsen mann på 50 som

bråstoppet og kjeftet på

sparkesyklist på fortauet der det er som smalest

PS. Jeg slipper deg gjerne forbi senere, men ring EN gang, vent til du ser at fortauet blir bredere. Eller ta elsparkesykkelen med deg ut i veien, der er både sykkelfelt og du har rettigheter som myk trafikant mot bilene.

En løsning?

– Jeg leser at det fremover vil bli færre ansatte på sykehjemmene. Samtidig vil helsefagarbeidere få flere sykepleieoppgaver som de i utgangspunktet ikke er kvalifisert for. I mitt hode blir dette feil. Hva med å ansette andre helsefaggrupper med like høy utdanning som sykepleiere? Hva med vernepleiere? De har medisinkompetanse. I tillegg er de svært gode på å håndtere utfordrende adferd på en god måte. Uten bruk av tvang. Hva med fysioterapeuter og ergoterapeuter? De har god kompetanse på blant annet hjelpemidler, forflytning og har fokus på å la beboerne få gjøre det de klarer så lenge som mulig. Hva med å skape et godt tverrfaglig arbeidsmiljø på langtidssykehjemmene i Bergen kommune? Det vil gagne både beboere og ansatte.

Utslitt og oppgitt

helsearbeider

Hvor er logikken?

– Jeg bor alene i et hus der jeg har rommelig plass. Faktisk innredet jeg og min kone en leilighet og fikk et tilbygg til huset for 39 år siden, for at min datter og hennes da treårige datter skulle ha tak over hodet. Da hun giftet seg og flyttet, ønsket vi ikke nye leieboere, og lot leiligheten stå tom. Det gjør den fremdeles, fordi vi ønsket å bo i en enebolig. Etter at min kone døde, bor jeg der alene. Jeg fikk nylig en regning fra kommunen der blant annet vann og avløp hadde i mine øyne store vann- og avløpstall.

Jeg ringte Vann og avløp og forklarte at det forbruket som ble nevnt, måtte forandres. Jeg bodde alene og brukte lite vann, og hadde lite avløp. Svaret jeg fikk var at det var likegyldig hvor mange som bodde i huset, det var kvadratmeterne på huset som var avgjørende. Jeg kunne selvfølgelig ringe en rørlegger og få lagt inn en måler som viste forbruk, hvis jeg ønsket det. Det ville nok koste en del kroner, men problemet mitt og kanskje mange andres er: Bor man alene i et hus og har lite forbruk, hvorfor er det da kun kvadratmeterne på huset som avgjør hva man skal betale. For meg lyder det fornuftsstridig – og er med på å bryte tillit til regler og lover. Et anstendig svar fra kommunen hadde vært på sin plass. Jeg er en lovlydig borger, som betaler min skatt, om ikke med glede, så med tiltro til systemet.

Gustav Gundersen


Les flere summetoner her: Det er ikke vanskelig for islendinger å føle seg hjemme i Bergen.