Etter tre måneder med demonstrasjoner vet alle nå at Iran ikke vil ha det islamske regimet. Ofte får jeg spørsmålet: Hva vil dere ha i stedet? Et enkelt svar er å si som stortingspresidenten, som vil at iranere skal ha samme frihet som han har i Norge.

Modige kvinner og menn som i mange år har kjempet mot regimet, vil ha et Iran der alle iranere uavhengig av religion, kjønn, politiske tilhørighet eller etnisitet blir behandlet likt.

Vi vil ha frihet til å tro på hva vi vil, tenke som vi vil, kle oss og drikke og spise det vi vil. Vi vil at Kurd, Bloch, perser, araber, azari og turkmen og alle andre skal leve sammen og ha samme rettigheter. Vi vil at alle skal ha mulighet for å bruke sitt eget morsmål og utøve sin egen kultur og sine egne tradisjoner. Iran kan sammenlignes med en blomsterhage, der alle folkegrupper er forskjellige blomstre og må få samme mulighet å vokse.

Vi vil et Iran som lar barn være barn og respekterer kvinner, der alle regler som diskriminerer barn og kvinner forsvinner. Vi vil ha et Iran som respekterer Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Vi vil ha et Iran som respekterer religionsfrihet.

Vi vil ha et Iran som respekterer og har gode relasjoner med naboene sine. Et Iran som slutter å hjelpe terrorister i andre land og respekterer andre lands suverenitet. Et Iran som bidrar til fred og sikkerhet i verden, og ikke hjelper land som angriper andre land.

Vi vil ha et land som tar hensyn til miljøet og oppmuntrer miljøaktivister, ikke et land som arresterer dem og fengsler dem.

De fleste nordmenn ville ha sagt at disse tingene er de mest elementære som alle mennesker skal ha. Og det er sant. Alt Iranere ønsker, er naturlige ting. Men regimet i Iran har en annen tolkning av lover og regler. Det er ingen tvil om at iranere fortjener en bedre styring, demokrati og frihet.

Iranere er velutdannede folk som elsker liberale og demokratiske verdier. De fortjener ikke et system som har brakt Iran 1400 år tilbake. Iran har en ung befolkning og er rik på naturresurser. Landet har mulighet til å bli et velutviklet og moderne land for alle sine landsmenn.

Kyros den store, det gamle Persias første konge, erobret i å 539 f.Kr. byen Babylon og friga slavene. Han erklærte at alle hadde rett til å velge sin egen religion, og etablerte rasemessig likhet.

Disse og andre bestemmelser ble notert på akkadisk språk med kileskrift på en lærbakt sylinder. Dette gamle dokument, som i dag er kjent som Kyros' sylinder, er nå blitt anerkjent som værende verdens første dokument om menneskerettigheter.

Ja, det er trist men sant. Våre landsmenn hadde bedre rettigheter 2500 år siden.

Les også

Vi må støtte iranske kvinners kamp for frihet