Hvor dumme argumenter må det til for å bygge en monsterbro til milliarder?

Av