Jeg mener det var galt av statsministeren, 22. juli, å peke på grupper av befolkningen som særlig ansvarlig for å hindre terror.

Takken for min bruk av min ytringsfrihet ble en ufyselig tegning av meg i BA, hvor jeg peker på gravene til ofrene etter 22. juli.

La det være krystallklart at de som ble direkte rammet 22. juli har min dypeste medfølelse.

Jens Stoltenberg klarte å inkludere, også alle oss andre, i sorgen. Ja det var Ap som var målet, men hele nasjonen stilte seg bak dem som led.

Jeg synes det er synd at Støre har valgt en annen linje. Støre bruker dagen til å peke på grupper, som «har et særlig ansvar» for å hindre terrorisme. Vi som blir pekt på kjenner oss ikke igjen. Svært få av oss deler noe som helst av terroristenes tankegods.

Selvfølgelig har vi alle et ansvar for å bygge og trygge vårt samfunn, men grusomheter har bare de som utfører handlingene, ansvaret for.

Et særlig problem er at Større løfter pekefingeren på 22. juli, når han vet at de han peker på, i liten grad kan forsvare seg.

Jeg synes Støre politiserer 22. juli og det er leit og ekskluderer mange fra det samhold vi hadde i sorgen.

Det må være lov å kritisere Støre uten å bli hengt ut som gravskjender i BA.