Representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen er det høyeste organ mellom årsmøtene. Det kan vedta endringer i politikken som føres og gi grønt lys for endringer i det vedtatte kommunevalgprogram i perioden. Hvorfor benytter ikke partiledelsen i Bergen dette organet?

Som veteran og æresmedlem av partiet, har jeg sendt inn forslag om snarlig møte for å behandle svært viktige programformuleringer som jeg og mange med meg har reagert sterkt på. Det er medlemmer som har lang kommunalpolitisk erfaring, fartstid som partisekretær, fylkestingsrepresentant , varaordfører og svært aktive medlemmer av representantskapet i Bergenspartiet.

Foruten meg handler det om Per Kragseth, Marit Wikholm og Ole Jørgen Johannesen. I tillegg til disse undrer en stadig økende medlemsmasse seg over politikken som føres, spesielt på byutviklingssiden.

Vi går ikke til angrep på Miljøpartiet De Grønne, det partiet er viktig for bymiljøet. Men vi reagerer kraftig på at byrådet som er utgått fra Arbeiderpartiet helt og holdent lar seg styre av kreftene i MDG. Ap må holde sin kurs ren, våre velgere trenger å vite at vår kurs er ikke endret, men justert lite grann.

Konkret gjelder det utbyggingen av Ringvei Øst, et prosjekt som er utgått fra undertegnede, med sterk støtte fra Statens vegvesen Hordaland. Nå settes det viktige prosjektet i fare for ikke bli vedtatt slik Ap i alle år har gått inn for. De sterke innvendingene fra MDG kan løses ved å nedskalere prosjektet gjennom Langedalen og Blindheimsdalen frem til krysset ved Eikås. Den lange tunnelen derfra og til Norhordlandsbrua må realiseres, det er vedtak i Bergen formannnskap om at den skal på plass. De forferdelige trafikkforholdene i nordre del av Åsane må vi bli kvitt.

Så et spørsmål til slutt: Hvorfor blir vi som har vært lenge med og fått bygget en rekke viktige prosjekter rundt byen aldri spurt? Det er er spesielt jeg, som kan «kalles den store veg, tunnel og brubyggeren» svært sår for. Er det nødvendig for Ap å såre sine æresmedlemmer?