Jeg er en av de som jobber som frivillig i Familiestøtten. Rundt juletider i 2022, hjalp vi over 650 mennesker med julegaver, mat og klær. Dette var barnefamilier som ikke hadde penger til julegaver og mat.

Vi kunne nærmest telle på to hender de familiene hvor det også var en mann til stede, eller en mann som spurte om hjelp. Hva forteller det oss om samfunnet?

Mange kvinner sliter økonomisk. Noen av de som kontakter oss forteller at de leter etter flasker å pante, slik at de skal få penger nok til mat. Noen spiser ikke middag selv, slik at barna skal få mat på bordet. Andre har ikke råd til å la barna fortsette på fritidsaktivitet. Listen fortsetter.

Når vi kommer så nært på mennesker i en sårbar økonomisk situasjon, ser vi tydelig hvor mye det fører med seg. Ofte er det flere problemer bak hovedgrunnen til at kvinnene kontakter oss for hjelp.

Det kan være vold i nære relasjoner, eller psykisk helse. En stor utfordring for kvinner med vanskelig økonomi, er at de blir lengre i dårlige forhold, fordi de er redd for å ikke kunne klare seg alene.

En kvinne jeg møtte kunne fortelle: «Jeg fikk ikke ha egen telefon eller sosiale medier. Noen ganger ble jeg sperret inne på rom når han var sint på meg. Han kunne kalle meg for en jævla hore, smelle hodet mitt i veggen og kaste ting på meg. En gang kastet han en kniv rett forbi ansiktet mitt». Slik lever kvinner enda i Norge i dag.

En annen sa: «Jeg turte ikke å gå fra han, fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare meg alene. Jeg har handlet maten i alle år, mens han betalte ned lån. Vi hadde jo felles økonomi.»

Vold i nære relasjoner utgjør fortsatt et likestillingsproblem, kommer det frem i NKVTS sin ferske rapport. Ifølge rapporten kostet dette samfunnet nesten 93 milliarder kroner i 2021. Mange vet ikkehvor de skal henvende seg for hjelp fra den norske stat.

Les også

Hvorfor dukker denne kvinnen opp når du søker på «Bergen»?

Hva skal helsetjenesten gjøre med dette? Vi mener at det bør jobbes i mye større grad for å opplyse om vold i nære relasjoner og fattigdomsproblematikk.

Likestilling for kvinner handler om flere ting. Kvinner har ikke bare lavere lønn, men også lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn, ifølge arbeidslivet.no. Den viktigste grunnen til at kvinner tjener mindre enn menn, er at flere jobber deltid.

Hva er det som gjør at kvinner velger dette? Er det vanskeligere for kvinner å komme seg opp og frem, eller er vi for redde for å ta steget? Det har nemlig jeg fått høre.

Men hvilket steg skal vi egentlig ta? Jeg har selv fått kommentarer som: Jeg er sikker på at du kunne gjort en god jobb for meg, men er du god til å massere? Klarer du en slik jobb når du er alenemor? Jeg vet jeg ikke er den eneste kvinnen som har fått høre sånt.

Hvor likestilte er vi, hvis dette er det vi møter når vi skal ut i arbeidslivet? Hvis kvinner blir i forhold man ikke har det godt i på grunn av økonomi?

En trygg og selvstendig økonomi er viktig for alle parter. Det vil jeg og resten av oss i Familiestøtten jobbe videre for. Så håper vi at det snart er færre kvinner som har behov for hjelp fra oss.

Les også

Kan vi nå snakke om kvinner, uten å nevne at menn også har utfordringer?