Helt fra jeg var liten har jeg gått på skøyter på kunstisbanen på Slåtthaug. Gjennom mange år har det blitt runder i sol, regn, vind, sludd og hagl. Miljøet på Slåtthaug, ute under åpen himmel, har tilbudt meg muligheter for å gli av gårde på isen, sakte og i middels tempo, men også i stor fart på jakt etter rekorder.

Isen har også vært en utendørsarena for variert bevegelseslek for meg og andre, enten det er en gjeng med godt voksne som spiller ishockey eller barn, unge og familier som bare vil være litt ute. Skøyteløpere har blitt herdet utendørs, og noen er blitt blant verdens beste etter runder i all slags vær.

Mennesker tolker alle typer landskap, og varierte naturterreng er arenaer for lek og uorganisert trening. Marit Bjørgen uttalte til Dagbladet at hun var bekymret for endringene i samfunnet. Hun forteller at den frie leken og uorganisert trening har gått av moten, noe som fører til at barn er mindre aktive.

Innendørs er omgivelsene i stor grad utforsket og satt, og miljøet stimulerer dermed ikke til kreativitet i like stor grad som i utendørsmiljø. Mange forskere har funnet at variert naturterreng har en positiv effekt på det å lære bevegelser.

Været gjør at ingen dager utendørs er like. Det miljøet tilbyr oss, og hva vi skaper sammen med miljøet, er med å bygge opp våre assosiasjoner med ulike steder, materialer og miljø. Bevegelsesaktivitetene skapes av de mulighetene vi ser i miljøet.

I perioder under pandemien var det mange som fikk utfordringer med å være i aktivitet fordi treningssentrene var stengt, mens andre så muligheter for trening over alt, spesielt utendørs.

Hvilke utendørsanlegg planlegges det for i Bergen, for fremtiden? Mange nye innendørsarenaer er etablert og under planlegging. Utendørs idrettsanlegg er arenaer for bevegelsesaktiviteter for mennesker i alle aldersgrupper, skoleklasser og for idrettsutøvere. Arenaen ute er lett tilgjengelig, og i mange tilfeller gratis, utenom treningstider for idretten. Hva skjer i Bergen? Legges det i for stor grad opp til at vi skal skape aktivitet i innendørs miljø?

Vi vestlendinger, bergensere, har vel ikke mistet evnen til fri lek og uorganisert trening utendørs? Vi som er så glad i alle utemiljøene våre og elsker regn? La oss også satse på utendørsanlegg når nye vedtak skal gjøres.