Bergen kommune har nå varslet Langhaugen videregående skole om tvangsmulkt på grunn av manglende måleresultater på skolens inneklima.

Bakgrunnen er at målinger ved et tilsyn som Helsevernenheten i kommunen utførte i 2017, ga dårlige resultater.

Tilbakemeldingen fra fylkeskommunen, som eier skolen, var at det forelå planer om å oppgradere bygget og ventilasjonsanlegget, men at det var usikkert når dette skulle skje.

På grunn av manglende tilbakemeldinger fra skoleeier førte kommunen nytt tilsyn med skolen i oktober 2020.

Bedt om å måle på nytt

Fylkeskommunen ble pålagt å måle CO2, temperatur og relativ luftfuktighet i minimum seks representative klasserom, og i minst to spesialrom.

Da resultatene ble sendt inn, viste det seg at ikke alle målingene var blitt utført med personer til stede. Resultatene fra kun to klasserom kunne brukes. Disse var tilfredsstillende, men kommunen mener at det ikke er nok til å dokumentere luftkvaliteten i hele bygget.

I februar i fjor ble fylkeskommunen, som eier skolen, derfor bedt om å gjøre nye målinger, i de seks rommene som ikke ble godkjent året før.

Fristen for å måle og eventuelt gi tilbakemeldinger ble satt til 1. oktober i fjor. Kommunen har purret, men fortsatt ikke fått svar. Nå varsler de derfor tvangsmulkt på 25.000 kroner.

– Mest krevende for de ansatte

– Inneklimaet hos oss er til å leve med, men alle kjenner til at vi har for små klasserom. Det er trangt på skolen, og det gir utslag på inneklimaet, sier rektor Tore Tveit.

Han var ikke kjent med at det nå er varslet tvangsmulkt, som vil tilfalle statskassen.

Tveit påpeker at elevene stort sett trives, og oppgir at dårlig luft særlig er en utfordring for lærerne.

– Alle kjenner på det, men det er mest krevende for de ansatte som har fulle arbeidsdager på skolen.

Langhaugen har fulle klasser, og totalt er de 630 elever og cirka 90 ansatte.

Får nybygg og rehabilitering

Ifølge eiendomsdirektør Jostein Fjærestad i Vestland fylkeskommune har målingen på inneklima ligget til bestilling en stund.

– Men det har blitt utsatt grunnet sykdom. Dette vil bli prioritert snarlig, sier Fjærestad.

I desember 2020 vedtok et enstemmig fylkesting at Langhaugen videregående skole skal utvides. Det omfatter et nytt bygg for kroppsøving og musikk, i tillegg til en del endringer av den nåværende skolen.

Fjærestad opplyser at prisdesignkonkurranse er lyst ut, og at det er levert design med fast pris.

– Vi er nå i en tildelingsprosess med tanke på hvem som skal gjøre jobben. Det vil bli besluttet i nær fremtid, sier eiendomsdirektøren.

Det pågår en reguleringsplan parallelt, og det vil derfor ta tid før byggingen faktisk kan starte. Byggetid på slike prosjekter er ofte på rundt to år.

I vedtaket fra 2020 ønsket fylkestinget at administrasjonen skulle innlede et samarbeid med Bergen kommune for å bruke den utvidede skolen til kulturhus i bydelen, med idretts- og kulturaktiviteter.

– Nye Langhaugen skal bli en åpen skole som også kan benyttes utenfor åpningstiden. Vi skal ha tett dialog med Bergen kommune for å kartlegge potensialet for sambruk og samarbeid, sa fylkesordfører Jon Askeland den gang.