I forrige uke leste vi om hvordan hundevalper forlates i veikanten ved inngangen til fellesferien.

I 2018 ble over 8.000 hjemløse dyr registrert. Det er rekord. Tiden er overmoden for påbudt ID-merking av hunder og katter.

Stortinget ba i 2017 regjeringen om å se på mulighetene for ID-merking. Forslaget ble avvist da regjeringen mente at helsegevinsten er for liten.

Siden den gang er det rapportert at stadig flere dyr blir hjemløse. Nå har vi på nytt foreslått å påby ID-merking av hunder og katter.

ID-merking reduserer antallet hjemløse dyr. Ordningen er ikke bare et verktøy for å finne eieren når en hund eller katt er på avveie. Den er også ment for å endre holdningene folk har til kjæledyr.

Dessuten vil færre dyr på avveie spare samfunnet for ressurser.

Vi håper også sommerens nyheter om forlatte og mishandlede hunder og katter gjør inntrykk på stortingsflertallet. Allerede til høsten får de nemlig mulighet til å si ja til vårt forslag om ID-merking.