Spaltist Erling Gjelsvik skriver i BA om våre vindkraftplaner i Høyanger og Sunnfjord. Han skriver blant annet at «en politisk skapt energimangel» skal presse befolkningen til å godta vindkraft.

Dette er et premiss vi er uenige i. Kraftbehovet er reelt. Norge styrer ifølge energimyndighetene en rekke uavhengige fagmiljøer mot et kraftunderskudd. Statnett sier at kraftunderskuddet kan komme allerede i 2027. Det er alvorlig. Forsvinner kraftoverskuddet, forsvinner det viktigste fortrinnet Norge har som industrinasjon – nok kraft til konkurransedyktige priser.

Les også

Vestlandet er vårt felles eie

I over 100 år har Norge hatt et langsiktig overskudd på kraft. Det har vært fundamentet for Hydro og for arbeidsplassene og industrien som vi og andre har etablert i landet vårt.

Kraftunderskuddet varsles på verst mulige tidspunkt. Hydro og andre industribedrifter har store ambisjoner i Norge. Markedene etterspør mer av det Norge er best på – produkter med høy kvalitet og lavt karboninnhold.

Med nok kraft kan industrien vokse, skape nye arbeidsplasser og bidra til å sikre fremtidig velferd. Forutsetningen er at det er nok kraft tilgjengelig, til riktig tid og til en pris som også globalt konkurranseutsatt industri kan betale.

For Hydro er bildet klart: En rekke av våre langsiktige kraftkontrakter går ut i 2030. Disse lange kontraktene, der halvparten av de innkjøpte volumene er vindkraft, er helt avgjørende for at Hydro kan investere langsiktig.

De neste årene må Hydro, og andre industribedrifter, sikre store nye volumer kraft i kontrakter som er konkurransedyktig priset. Bare videre drift av Hydros eksisterende verk forutsetter i omlandet 4 TWh ny kraft innen 2030.

Da nytter det ikke å vente på havvind som fremdeles ligger flere år frem i tid, og som fortsatt har en kostnad som er for høy for industrien. Både Eviny og Hydro jobber med å modernisere vannkraftverk. Norsk industri er ledende på energieffektivisering. Men det er ikke i nærheten av nok for å sikre videre drift – langt mindre nye investeringer. Vindkraft er nødvendig, fordi vindkraft er den kraftformen som kan gi betydelige volumer til industrien til en pris som er konkurransedyktig.

Hydro ønsker å inngå en langsiktig kraftkjøpsavtale fra et vindkraftverk i Snøheia mellom Høyanger og Sunnfjord, og vi ønsker også å gjøre kraft tilgjengelig til annen industri i regionen.

Vi som ønsker å utvikle dette prosjektet, er industrielle aktører med offentlig eierskap. Eviny og Hydro har dype røtter i Høyanger og Sunnfjord kommune. Dette er et prosjekt der formålet er å sikre kraft til industrien og lokale arbeidsplasser, og der eierskapet sørger for at verdiene blir liggende igjen lokalt gjennom offentlig eierskap, og betydelige skatteinntekter til kommunene samt ringvirkninger for industrien i regionen.

Vi ser på å utvikle vindkraft i et område der det allerede er betydelig kraftproduksjon, og der vi er nærme kraftnett og infrastruktur. Kraftutvikling skaper alltid debatt. Derfor ønsker vi en faktabasert prosess.

Første steg er å få aksept fra kommunene for å gå i gang med grundige utredninger slik at kommunenes vurderinger bygger på mest og best mulig kunnskap om konsekvensene et eventuelt vindkraftverk vil ha; både mulighetene for industri og næringsliv, og følgene for natur, miljø og friluftsliv.

I den videre prosessen er kommunene som sitter i førersetet. I de neste ukene, månedene og årene vil vi invitere til bred dialog med lokalsamfunnene. Vi forventer debatt og motstand. Men vi tror også at mange vil se de mulighetene vi har til å utvikle industrien i regionen. Og at enda flere ser at det krever mer kraft for å sikre industrien vi lever av.