Industrilandbruk er ikkje framtida

Av

Trua på at store areal er mest lønsame og produktive er meir ideologi enn fakta, iallfall i landbruket.