«Hvis jeg kan være med på å endre dette, på vegne av hundrevis av barn, så er det det viktigste jeg har gjort». Ordene tilhører Morten Paulsen, pappaen til Sanna (7), som har cerebral parese.

Helt siden Sanna ble født og de fikk beskjed om at hun mest sannsynlig aldri kom til å gå, se og snakke, har foreldrene kjempet for at hun skal ha et så bra og verdifullt liv som mulig.

Barnas Fysioterapisenter er en del av fritt behandlingsvalg. Det sikrer at barn fra hele landet kan reise til Bergen og få alle utgifter dekket av det offentlige. Siden 2018 har Sanna fått intensiv trening med legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog ved Barnas Fysioterapisenter. På fire år har hun fått til mer enn noen kunne forutse.

Les også

Ikke fjern behandling som virker

Om noen uker kan det være slutt, for fra 1. januar avslutter regjeringen fritt behandlingsvalg, uten at helseminister Ingvild Kjerkol har sikret at barna på Barnas fysioterapisenter kan beholde dette helt spesialiserte tilbudet, et tilbud de trenger sårt for å mestre hverdagen og livet sitt bedre.

Derfor kalte Morten Paulsen høringen i helse- og omsorgskomiteens på Stortinget de tre viktigste minuttene i sitt liv. Kanskje må Barnas Fysioterapi legge ned. Det vil få store konsekvenser for barna som trenger tilbudet og for fagmiljøet som er bygget opp over mange år.

Det er ingen sykehus som tilbyr det Barnas Fysioterapisenter i Bergen gjør. Og selv om Helse Vest har en pågående anbudsutlysning innen rehabiliteringsfeltet, vil en slik avtale ikke være tilstrekkelig. Barna og deres foreldre kommer fra hele landet.

Jeg forventer at regjeringen finner en løsning for dette viktige nasjonale tilbudet. Barna og deres foreldre trenger all den støtte og hjelp vi kan stille opp med. Derfor er det utrolig trist om tilbudet forsvinner bare fordi regjeringen ikke klarer å se forbi sin egen lille ideologiske nesetipp.