Ingen buekorpsfest, men OK til skøyter

Av

I fire år har Skansedammen stått ferdig. I denne tiden er det blitt luftet flere ideer om bruk av en tørrlagt dam. Alle er forkastet. Heller ikke buekorpset ble hørt!