Gå til sidens hovedinnhold

«Ingen har spurt oss om hva vi mener»

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere brukere av hjemmehjelp er opprørte og urolige etter kommunen fjernet fritt brukervalg. Mange er for dårlige til å kjempe for seg selv, og har ingen som kan gjøre det for dem.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Mio omsorg i Bergen, tidligere Seniorstøtten, har de siste dagene hatt flere henvendelser fra urolige og oppbragte brukere av praktisk bistand. Etter avisoppslag i BA, der det ble skrevet om avvikling av ordningen Fritt brukervalg på praktisk bistand (hjemmehjelp), er det nå mange av våre brukere som føler seg utrygge og opplever at de har mistet en viktig valgfrihet. Fritt brukervalg gir valgfrihet og dermed innflytelse og brukermedvirkning.

De sier blant annet: «Ingen har spurt oss om hva vi mener». «Skal ikke vi få velge selv lenger hvem som skal slippe inn i vårt eget hjem?» «Hvordan kan politikere vite hva vi ønsker og trenger, som ikke selv er i en slik situasjon?» «Det er meg dette gjelder, og da må det være en selvfølge at jeg er med og bestemmer slikt». «Jeg har nesten ikke sovet i natt, jeg er så redd for å miste «Kari» som har vært min faste hjemmehjelp i flere år nå». «Dette må jeg få min sønn til å gjøre noe med».

Flere i denne brukergruppen har ikke tilstrekkelige ressurser til å «kjempe» for seg selv. Noen mangler også nære pårørende som kan bistå. Deres fortvilelse og uro for femtiden, berører oss som er på jobb hos dem og som har blitt godt kjent med dem. Vi er opptatt av å skape trygghet for alle våre brukere, være tilgjengelig og motiverende. Men, å svare dem på hvorfor denne ordningen skal fjernes, og hvorfor ikke politikerne lytter til dem, klarer ikke vi å gi gode svar på.

Les også

Snart mister de private hjemmehjelperne oppdragene i kommunen

Vi vet at politikk handler om forhandlinger, men en må da også ta hensyn til konsekvensen avgjørelsene får. Å fjerne valgfrihet og medbestemmelse for eldre og hjelpetrengende, vil vi tro har større inngripen og negativ virkning i hverdagen, enn en bestemmelse om for eksempel redusert skjenking av alkohol.

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud, ifølge Helsedirektoratet.

I Bergen kommune ser det dessverre ut som at denne rettigheten er forbeholdt yngre, friske mennesker som ikke har behov for hjelp av andre.

Fritt brukervalg er en ordning som gjør at alle med et kommunalt vedtak på praktisk bistand, selv kan velge om det er kommunen som skal utføre tjenesten som er innvilget eller en privat leverandør kommunen har avtale med. Hjemmehjelp er en svært personlig tjeneste for mange. Mennesker utenfra kommer inn i ditt hjem, gjerne i en time halvannen og skal blant annet vaske skittentøyet ditt og skifte på sengen din. For oss er det en selvfølge at brukeren selv skal kunne få velge hvem som skal komme inn i sitt hjem å utføre denne tjenesten- eller velge bort en leverandør man ikke er fornøyd med.

En velger ikke selv at en blir eldre for hvert år, eller at helsen kan bli redusert og hjelpebehovet øker. En kan heller ikke velge hvor lenge en skal være selvhjulpen, men alle bør få velge selv hvem som skal levere den tjenesten de trenger.

Det er «den som har skoen på som kjenner hvor den trykker» Hvordan kan politikere mene og vite hva som er best? De aller fleste mennesker har i dag innflytelse og medbestemmelse i eget liv, det fortjener også denne brukergruppen. Poenget er ikke hvem man velger, men at en har en mulighet til å velge selv. Dersom ordningen fjernes har de ingen valg. Private tilbydere vil fortsatt tilby tjenester, men ikke alle har midler til å kjøpe privat hjelp. Fritt brukervalg er med på å utjevne sosiale forskjeller, slik at alle kan velge privat leverandør, uansett økonomi.

Vi har et sterkt ønske at våre kjære brukere skal bli tatt på alvor og lyttet til. Det føles ikke godt når andre tar viktige beslutninger over hodet ditt. La også eldre og syke få beholde brukermedvirkning og valgfrihet i eget liv.