Ingen Mohn-garanti tross blodrøde Brann-tall

Midt i koronakrisen står Brann overfor trusselen om nedrykk. Slår alt feil, er Sportsklubben avhengig av kunstig åndedrett. Igjen.