Gå til sidens hovedinnhold

Ingen vil jobbe overtid, og det er det lekser er

Alle trenger fritid, og ettermiddagene er hektiske nok uten at man skal klemme inn en times gratis overtid i tillegg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i INP liker å stille spørsmål som «hvorfor er det slik?», og «kan det gjøres bedre?». I lys av det nylige lovforslaget om at skolene kan pålegge elevene lekser, vil jeg stille noen slike spørsmål om det.

Hvorfor gis det lekser? Det er for at elevene skal arbeide selvstendig med pensum, som er en viktig del av å lære. Men hvorfor kan de ikke arbeide selvstendig med pensum mens de er på skolen? Er det fordi de ikke har tid? Betyr det at skoledagen er for kort?

Les også

Hvis alle hadde gjort som Ropstad ...

Hvis babyer på 10-11 måneder kan være i barnehagen fra kl. 0730 til kl. 1630, hvorfor kan ikke seksåringer være på skolen fra kl. 0800 til kl. 1600? Offentlig skole i Norge skal være gratis, så hvorfor må man da betale for SFO for å kunne være i 100 prosent stilling på jobb? Det føles litt som å bli lurt.

Jeg synes skoledagen godt kan være åtte timer lang. Minst fire av de timene bør være frilek, utetid, selvstyrt kreativ utfoldelse, og selvstendig arbeid med pensum. (Er ikke de tre første punktene her det samme som SFO?) Da gjenstår den samme mengden tid til undervisning som den som brukes i dag, når skoledagen varer fra kl. 0830 til kl. 1245 (for de minste). Og de har tid til å «gjøre lekser» i arbeidstiden.

For det er nemlig det skoledagen er. Det er arbeidstiden til ungene. Hverken voksne eller barn vil jobbe gratis overtid, men det er nettopp det lekser er. Både voksne og barn trenger fritid, og ettermiddagene er hektiske nok uten at man skal klemme inn en times gratis overtid i tillegg. Ettermiddagene skal forbeholdes godt familiesamvær uten krav, fritidsaktiviteter og å leke ute med de andre ungene i gaten.

Hvorfor har vi SFO? Det er det selvfølgelig en lang rekke svar på, blant annet at det møter et vesentlig behov i et samfunn hvor foreldre er nødt til å jobbe fulle stillinger (og noen kanskje enda mer). Jeg mener absolutt ikke at det er negativt at vi har SFO. Men vi må spørre hvorfor vi har to adskilte eksistenser innenfor skolehverdagen; selve skolen, og deretter SFO. Skolen representerer det alvorlige, fagene og læringen, mens SFO representerer frileken og utetiden. Over tid har skillelinjene blitt mer uklare – skoledagene har mer utetid og utfoldelse, noen SFO har leksehjelp eller leksetid.

Les også

Slutt med skoleveiing!

Kan det gjøres på en bedre måte? Kan alt dette, fag og undervisning, lek og utfoldelse, være del av en helhetlig skolehverdag? Kan vi ha skoledager som er lange nok til at foreldrene får vært sine åtte timer på jobb, og skolearbeidet er unnagjort i «arbeidstiden»?

Vi i INP liker å tenke nytt, og skole er noe vi tenker mye på. Vi vil bygge videre på det som er bra, men stille kritiske spørsmål til det som ikke fungerer etter hensikten. Vi vil styrke læreryrket, og sikre alle barn undervisning og utfordringer på sitt nivå – også for de som ligger foran. Utdanning er nøkkelen til fremtiden, derfor tenker vi på barn og unge fra de starter i barnehage til de skal ut i arbeidslivet. Blant annet vil vi gi mulighet for 18 måneders fødselspermisjon, styrke og videreutvikle tilpasset undervisning i grunnskolen, og gjøre de praktiske utdanningene i videregående mer praktiske. Vi vil ha fleksibilitet og valgmuligheter, og et sterkt og attraktivt læreryrke.

Kommentarer til denne saken