Gå til sidens hovedinnhold

Ingrids siste håp

Bak lukkede dører på et hotellrom i Oslo, får pasienter med dødelige sykdommer kostbar behandling fra en mediesky svensk kvinne. Leger frykter at pasientene blir lurt.

Artikkelen er over 5 år gammel

11. juli skrev BA om Ingrid Elizabeth Kalvik (30) som har uhelbredelig kreft. Venner, familie, kjente og ukjente startet en kronerulling for Kalvik, og flere hundre tusen kroner har blitt gitt.

Ingrid nekter å gi opp kampen for livet.

I tillegg til behandlingen hun får fra kreftavdelingen på Haukeland, bestemte hun seg for å forsøke CET-behandling fra den svenske behandleren Susanne Johansson. Mandag denne uken fikk BA være med Ingrid til Oslo og hennes første behandling hos Johansson.

– Det er noen nervøse sommerfugler som flyr rundt i magen min nå, sa hun like før hotellromsdøren åpnet seg, og laserbehandlingen startet.

BA fikk ikke bli med inn i rommet.

Henvendelser og lovord

I begynnelsen av juni i år fikk Ingrid påvist brystkreft med spredning. Etter at legene fortalte at de ikke kunne gi henne annet enn livsforlengende behandling, undersøkte hun muligheten for andre typer behandlinger.

Via bloggen sin fikk hun høre om immunterapi. Det er en behandlingsform hvor man i stedet for å angripe kreftcellene direkte, som man gjør med cellegift og stråling, behandler med sikte på å styrke kroppens immunforsvar, som deretter angriper kreftcellene. Johanssons CET-behandling omtales som immunterapi.

– Alternativet mitt er så mye verre. Legene sier at denne behandlingen ikke kommer i veien for behandlingen jeg skal få ved sykehuset, sier Ingrid.

Hun forteller om utallige henvendelser og lovord fra mennesker som mener de kan kurere kreftsykdommen hennes, etter artikkelen som sto på trykk i BA.

– Hodet mitt er skrudd godt fast, beina er plantet godt på jorden og jeg har et svært kritisk filter når det gjelder å velge ut det som virker å være av legitim informasjon i jungelen av råd, henvendelser og tips som kommer min vei, sier Ingrid.

Omstridt behandlingsmetode

På tross av advarsler fra sin egen lege på Haukeland, valgte Ingrid å prøve Johanssons behandling. Den skal hun få hver 14. dag fremover. Behandlingen omtales som en alternativ behandlingsform, men Ingrid sier selv at hun har lest «alt» som kan leses om behandlingen. Den viktigste årsaken til at hun har valgt å gå for Susanna Johanssons immunterapi, er at hun har hatt direkte kontakt med svenskens pasienter.

– Ballen rullet med full og kraftig fart, etter at jeg snakket med Selma Kvinge-Askheim, som er symptomfri for kreften fire år etter at legene sa de ikke kunne gjøre noe mer for å redde livet hennes.

Hva er immunterapi?

Immunsystemet angriper fremmede elementer som virus, bakterier og parasitter. For at kroppen ikke skal angripe seg selv, kjenner den igjen sine egne celler. Hos en pasient med kreft, derimot, angriper immunsystemet oftest ikke kreftcellene, fordi de ikke blir erkjent som fremmede og farlige.

Immunterapi går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. En rekke ulike behandlingsformer og behandlingsformer, som er under utprøving, bruker forskjellige mekanismer i kroppen for å få til en slik stimulering av immunsystemet.

Bruk av T-celler, som er et hvitt blodlegeme som utgjør en viktig del av immunforsvaret, er én variant av immunterapi. Her bruker man kroppens eget «immunforsvarspoliti», nemlig T-cellene, til å angripe ulike typer kreftsvulster.

Selv om hun har tro på mirakler, mener hun at det finnes for mange levende bevis på at Susanne Johanssons behandlingsmetode ikke bare kan være et mirakel.

– Mitt skeptiske sinn og jeg er overbevist om at dette er riktig behandling å fortsette med for å bli kvitt kreften for godt.

Akkurat nå ser Ingrid på sitt eget liv som et stort puslespill, hvor behandlingen med immunterapi hun får av den svenske behandleren er en viktig bit. Men også medisinene hun får fra Haukeland Universitetssykehus er en viktig brikke, hvor hun per dags dato går på livsforlengende medisiner.

– Jeg kan ikke forstå at jeg må oppleve og gjennomgå så mye, og at jeg så bare skal dø.

Behandler uhelbredelige sykdommer

Bak døren på et hotellrom i Oslo, fikk Ingrid mandag sin første behandling, som hun betaler 1.500 kroner for per gang. På gangen står BA. Susanne Johansson avviste forespørselen om å få være med inn på behandlingsrommet. Hun har heller ikke svart på våre andre henvendelser. Johansson har ifølge egen hjemmeside jobbet med terapiformen i 30 år, hvorav 10 år i Norge. Hun har ikke latt seg intervjue de siste årene.

På hjemmesiden energycelltreatment.eu, skriver Johansson blant annet at mange av hennes pasienter har blitt suksessfullt behandlet for uhelbredelige sykdommer, der konvensjonell medisin ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Samtidig fraskriver hun seg ansvaret for eventuelle resultater av behandlingen, men skriver et annet sted på hjemmesiden at ECT kurerer blant annet kreft, MS og revmatisk sykdom, som for eksempel leddgikt og lupus.

Planlegger forskningsprosjekt

Etter det BA erfarer finnes det i dag ikke dokumentert forskning på Johanssons behandlingsmetode.

– Et svensk universitetssykehus står klare til å forske på CET som behandlingsform. Målet er å få resultater og få god dokumentasjon på hvordan behandlingen fungerer, sa Janne Kristiansen Gjeruldsen, styremedlem i Bistandsforeningen til Forskning & Utvikling og Behandlingsstøtte, i et intervju i BA for to uker siden.

Bistandsforeningen skriver følgende på sin nettside:  Styret har vedtatt å støtte forskning og utvikling av Cell Energy Treatment (CET) og Susanne Johannson sitt arbeid.

– Jeg har ikke kunnskap om de ulike immunterapibehandlinger, eller detaljer om Susannes metodikk. Det er også vanskelig å tolke enkeltstående resultat, da kroppen er en utrolig komplisert affære. Enkeltstående tilfeller kan fort villede andre til å velge feil uten å benytte medisinske kunnskap, skriver styreleder i Bistandsforeningen, Harald Furu, i en e-post til BA.

Kilder fra ulike hold kan fortelle at det i løpet av høsten er planlagt et forskningsprosjekt, hvor Susanne Johansson angivelig skal samarbeide med en laserspesialist ved Karolinska Institutet i Sverige.

Via e-post kan Karolinska Institutet verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt disse opplysningene stemmer.

(Saken fortsetter under bildet)

Behandlingsmetoden skader ikke

Immunterapi i Norge:

Liste over de viktigste akademisk­e sentrene innen immunterapi mot kreft i Norge:

 • Avdeling for celleterapi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
 • CIR – Senter for immunregulering
 • CEMIR – Senter for immunregulering
 • K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning
 • K.G Jebsen-senter for kreftimmunterapi

Oversikt over selskaper som er involvert i immunonkologi, som er den faglige betegnelsen på bruk av kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreft:

 • Lytix Biopharma
 • Nextera
 • Nordic Nanovector
 • Oncoimmunity
 • Oncoinvent
 • PCI Biotech
 • Targovax
 • Ultimovacs
 • Vaccibody

Over­le­ge ved kreft­av­de­lin­gen på Haukeland uni­ver­si­tets­sy­ke­hus, Oddbjørn Straume, for­tel­ler at de sta­dig set­ter seg inn i for­mer for al­ter­na­tiv behand­ling som pasienter bruker.

– Det vik­tig­ste for oss er at det ikke ska­der pa­si­en­ten fy­sisk eller be­hand­lin­gen vi gir, sier han.

Straume kjenner ikke til detaljer i Susanne Johanssons behandlingsmetode, men har gjort søk på metoden i publisert vitenskapelig litteratur. Han sier at han ikke er direkte imponert over dokumentasjonen hun viser til, som tyder på at hun behandler alt fra leddgikt, Alzheimer og demens, og alvorlige sykdommer som ME og MS.

– Når noe vir­ker for godt til å være sant, så er det som re­gel noe som ikke stem­mer, sier han.

– Det er en kraftig inkonsistens ved argumentasjonen, når Johansson forteller kreftpasienter at hun kan styrke immunsystemet mens hun, ved andre tilstander der et hyperaktivt immunsystem er årsaken til sykdommen,  med den samme behandlingen demper immunreaksjonen, fortsetter Straume.

Un­der American Society of Clinical Oncologys (ASCO) års­kon­fe­ran­se i Chicago tid­li­ge­re i år ble re­sul­ta­ter fra en rek­ke stu­di­er på im­mun­te­ra­pi kunn­gjort, og hyl­let som et av de stør­ste gjen­nom­brud­de­ne innen kreft­be­hand­ling på 40 år.

Lun­ge­kreft og fø­flekkreft er to kreft­for­mer som im­mun­te­ra­pi har vist seg å ha god ef­fekt på. Det er også gjort stu­di­er på immunterapibehandling på pa­si­en­ter med bryst­kreft, men det har til nå ikke vist gode re­sul­ta­ter.

– Det er ingen tvil om at moderne immunterapi, basert på kunnskap om hvordan immunsystemet virker på kreftceller, er svært lovende. Men dette er noe ganske annet enn den behandlingen som omtales på CET hjemmesiden, sier Straume.

– Sprøyt og tull

Overlegen ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, forteller at han gjennom årene har vært i kontakt med ulike alternativ behandlere.

§7 Alvorlig sykdom:

I utgangspunktet er det kun autorisert helsepersonell som i Norge har lov til å behandle alvorlig sykdom. Årsaken til dette er at personer med alvorlige sykdommer eller lidelser anses å være i en spesielt sårbar situasjon, og derfor skal ha ekstra lovbeskyttelse. I tillegg er et sentralt formål med denne paragrafen å bidra til at pasienter med alvorlig sykdom faktisk oppsøker helsetjenesten og mottar behandling for sin sykdom.

Som ved lovens §6, kan alternativ behandling likevel lovlig gis til pasienter med alvorlig sykdom, dersom det er klart at formålet med den alternative behandlingen ikke er å behandle selve grunnsykdommen, men:

 • å lindre/dempe symptomer på eller følger av sykdommen.
 • å lindre/dempe symptomer på eller følger av bivirkninger av gitt behandling
 • å styrke immunforsvaret eller evnen til selvhelbredelse.

Likevel kan pasienter bruke alternativ behandling mot den alvorlige sykdommen, så lenge behandlingen skjer i samarbeid/samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse. Det samme gjelder dersom den offentlige helsetjenesten ikke har noen helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten.

Kilde: nifab.no / lovdata.no

– Svindel er et sterkt ord. Mange av dem som driver med dette, tror oppriktig at behandlingen de gir hjelper pasientene. Mens andre bevisst svindler og tjener seg rike på andres ulykke, noe som irriterer og plager meg mye, sier Straume.

Kreftlege ved St. Olavs Hospital Stein Sundstrøm, som også er leder i Norsk onkologisk forening, forteller at han ikke har tro på behandlingen Susanne Johansson tilbyr.

– Vi har tidligere vært i kontakt med henne, i forbindelse med at en av våre pasienter hadde funnet frem til hennes hjemmeside. Pasienten ønsket at en av våre leger undersøkte Johanssons behandlingsmetode. Legen som ringte til henne ble avvis av Johansson da legen konfronterte henne om behandling og pris. Til slutt skal hun bare ha lagt på røret, forteller Sundstrøm til BA.

– Dette er nok dessverre sprøyt og tull, som folk i en fortvilet situasjon blir utsatt for, legger han til.

Heller ikke leder av K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft i Oslo, Johanna Olweus, synes behandlingen virker seriøs.

– Bølgelengden på lyset som benyttes kunne jeg ikke finne, og da er det også vanskelig å vurdere om det en gang er en teoretisk mulighet for at lyset kan påvirke immunsystemet.

Olweus vil likevel ikke påstå at opphavskvinnen Susanne Johansson ikke gjør dette i god tro om at det fungerer, og legger til:

– Det høres ut som at man trygt kan avvente den planlagte studien før man lar allmennheten ta del i dette, sier hun.

– I utgangspunktet var jeg motstander

På hotellet i Oslo, møtte BA også to andre av Susanne Johansson pasienter. Hans Petter Kristiansen og Kristian Tjøntveit reiser begge fra Sørlandet til Oslo hver 14. dag for å få behandling.

– Jeg har aldri vært i så god form som jeg er i dag. En av mine leger sier faktisk at prøvene er bedre enn da jeg var ung, sier Hans Petter Kristiansen.

Det ble oppdaget prostatakreft med spredning til skjelett og bekken i Kristiansens kropp. Hans Petters PSA (prostata spesifikt antigen) var på 290 i oktober 2013. Han begynte på den alternative behandlingen hos Johansson i desember 2013, og forteller at resultatene hans viser at kreften er på vei tilbake.

– I utgangspunktet var jeg motstander av dette, og bare lo av det hele. Jeg tror det nesten ikke ennå, men jeg ser prøvesvarene og må bare tro på det, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Kristian Tjøntveit, som også er en del av Bistandsforeningens styre, fikk påvist prostatakreft på et tidlig stadium. Han startet behandlingen hos Johansson i april i år, og forteller at også hans leger ser forbedring:

– Jeg kan selvsagt ikke bevise at behandlingen her hjelper, men jeg mener at den har hjulpet meg.

Tjøntveit forteller at det i løpet av høsten 2015 blir satt i gang med forskning av behandlingsmetoden Susanne Johansson benytter seg av.

– Jeg spurte henne i dag, og da fortalte Susanne meg det. Hun vil likevel ikke tidfeste det noe mer, men vi håper å få fortgang på dette. Det er mye som skal dokumenteres, forteller han.

Både Kristiansen og Tjøntveit er enige om at man ikke bør takke nei til sykehusets behandling. De mener også at de som benytter seg av CET-behandlingen til Johansson, har fått beskjed fra sykehuset om at det ikke er noe de kan hjelpe med lenger.

– Dette er ikke behandling mot kreft, men kun en behandling som styrker immunforsvaret.

Kommentarer til denne saken