(Siste)

Vedlikeholdsforfallet på veinettet blir i 2015 redusert for første gang på mange tiår.

– Det er gøy å klippe snorer, men jeg mener det er mest ansvarlig å vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har. Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, bruer og asfaltdekke, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Milliardoppgradering

Han mener vedlikeholdsløftet er mer lønnsomt i det lange løp. I 2015 skal riksveinettet vedlikeholdes og fornyes for nesten fire milliarder kroner - 67 prosent mer enn Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag for 2014.

– Det mest synlige tegnet på satsingen er ny asfalt. I år er det inngått kontrakter for legging av drøyt 1.400 kilometer ny asfalt på riksveier til en pris på om lag 1,2 milliarder kroner. Dette er 135 kilometer mer enn i 2014, som også var et rekordår, forteller Solvik-Olsen.

Bedre i fylkene

Det er i tillegg lagt opp til asfaltarbeid på 2.274 kilometer på fylkesveiene, altså totalt 3.683 kilometer med ny asfalt.

– Jeg er veldig glad for at vi også ser en klar vekst i vedlikehold av fylkesveier. Vi har økt bevilgningene til det formålet, og det gir raskt resultater, understreker han.

Vedlikeholdsveksten er samtidig enda større på de deler av veiene som bilistene ikke er like oppmerksomme på.

– Vi må gå grundig til verks og ikke bare pynte på toppdekket. Vi skal drive vedlikehold med en langsiktig tilnærming, og derfor har bruer og tunneler fått spesiell oppmerksomhet, forklarer statsråden.

Tunneler og bruer

Bevilgning til tunnelvedlikehold har, ifølge Solvik-Olsen, økt med 163 prosent siden regjeringsskiftet, mens midler til vedlikehold av bruer har økt med 40 prosent sammenlignet med budsjettet i 2014.

Vedlikehold av grøfter, kummer og rør dobles, og forbedring av utstyr som skilt, lysmaster og rekkverk øker med 60 prosent.

– Det flotte med vedlikehold er at man verken trenger høringsrunder, innsigelsesinstanser eller  lange planprosesser. Derfor er dette et område hvor man tidlig opplever konkrete resultater av et taktskifte innen samferdsel, sier Solvik-Olsen, som håper bilistene viser hensyn når de i sommer møter tusenvis av veiarbeidere på norske veier. (ANB)