PÅ OPPDRAG fra Dagsavisen har Transportøkonomisk Institutt (TØI) sett på mulighetene for å bedre kollektivtilbudet i hovedstaden. Forskerne sier til BA at de tiltakene de har kommet frem til for Oslo sin del også vil gjelde i Bergen. De tiltakene forskerne peker på er enkle, og har en beskjeden kostnad. Blant annet handler de om å gi bussen forkjørsrett i kryss og rundkjøringer og å etablere flere kollektivfelt på veiene.

BYRÅD Lisbeth Iversen er enig i TØI-forskernes tiltak. Hun har særlig sans for tanken om separate kollektiv- og sambruksfelt. Iversen har tidligere uttalt at hun ønsker et forsøk med flere sambruksfelt over tid, slik at effekten kan måles. Problemet er at Iversen og Bergen kommune har begrenset myndighet. Det norske forvaltningssystemet, der vi har tre forvaltningsnivåer, legger store begrensninger på hva kommunen faktisk kan få til på egen hånd. I mange spørsmål blir kommunen prisgitt stat eller fylkeskommune.

FOR EKSEMPEL i spørsmålet om sambruksfelt og bedre kollektivtilbud. Ansvaret for bedre kollektivtilbud sorterer under fylkeskommunen, mens ansvaret for veiene der Iversen ønsker sambruksfelt ligger hos staten. Derfor er det vesentlig at stat og fylkeskommune tar Bergens utfordringer alvorlig.

FORELØPIG ER vi lite imponert over staten. 25. januar sendte byrådet brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I brevet ber byrådet om hjelp til å legge press på veivesenet, slik at det kan etableres flere sambruksfelt. De har fremdeles ikke fått svar. 2. februar sendte de purring på e-post til ministerens statssekretær. Heller ikke denne henvendelsen er besvart. Først da BA tok kontakt med departementet kom det et svar. Og det svaret var at ministeren og statssekretæren ikke hadde tid til å svare, men at departementet «vil ha fokus på saken».

I BERGEN forsøker myndighetene etter beste evne å få bukt med et forurensningsproblem, blant annet ved å legge til rette for et bedret busstilbud. Da er det forstemmende at samferdselsministeren ikke engang gidder å svare på en henvendelse. Hadde det vært Oslo kommune som hadde utfordringene, og ba departementet om hjelp, tipper vi ministeren hadde svart sporenstreks. Men igjen ser vi at myndighetene i Oslo ikke løfter så mye som en finger når ropet om hjelp kommer fra Bergen.

DET ER rimelig arrogant av samferdselsministeren å la være å svare på henvendelsen fra byrådet. Det er på tide hun begynner å behandle Bergen og byens innbyggere med respekt. Det minste vi må kunne forlange av en statsråd er at hun svarer på viktige henvendelser fra byrådet i landets nest største by.