Den siste ukes hendelser har fortont seg som et skikkelig bergensk uvær. Jeg kom i skade for å benytte en bildebruk som ikke er akseptabel, verken for meg selv og mine verdier eller for byrådet som jeg er valgt til å være en del av. Reaksjonene lot ikke vente på seg, men jeg føler at det er riktig og rettferdig at det ble slik.

Mine uttalelser til Åsane Tidende, fredag 26. oktober, har skapt store bølger i det politiske miljøet i Bergen. Jeg vil med dette igjen beklage på det sterkeste.

Jeg vil beklage overfor Bergens innbyggere og ikke minst rette en uforbeholden unnskyldning til byens innvandrerbefolkning. Min intensjon var å billedgjøre krav i integreringspolitikken, men det hele endte opp med å være et stigmatiserende bidrag i debatten. Det var aldri meningen å på noen måte støte det flerkulturelle samfunnet vi har i Bergen.

Jeg vil beklage overfor bystyret. Jeg er veldig ydmyk for den tillit bystyret har gitt meg, og det var ikke min intensjon å gjøre skam over bystyrets vedtak på mandag, da Bergensbyrådet fikk sin tillit.

Jeg vil beklage overfor byrådet. De påkjenninger denne saken har ført til i Bergensbyrådets første uke er ikke lett å bære. Jeg er stolt av å være med i dette byrådet, som har en visjon om at Bergen skal være preget av mangfold, toleranse og respekt for alle mennesker.

Bergensbyrådet har en spennende plattform fremforhandlet av byrådspartiene Høyre, KrF og FrP, der viktige velferdsutfordringer kommer på bordet i de neste fire årene, både innenfor skole, helse og barnehage. Innenfor mitt felt er det også betydelige utfordringer, innenfor et spennende saksfelt som blant annet innbefatter private byggeplaner, brannvern, bydeler og byggvedlikehold. Jeg ser virkelig frem til å komme skikkelig i gang med dette.

Øistein Christoffersen
Byråd for byggesak og bydeler