Konkurransetilsynet bestemte i går at SAS ikke lenger skal få lov å godskrive flypassasjerene med bonuspoeng for innenriks flyreiser. Hensikten er å gjøre det mer fristende for utenlandske flyselskap å ta opp konkurransen med SAS i Norge.

SAS protesterte heftig i går, og vil klage vedtaket i Konkurransetilsynet inn for administrasjonsminister Victor Normann (H). SAS mener bonusforbudet vil bety et handikap i konkurransen med utenlandske flyselskap. De sier SAS blir det eneste flyselskapet i verden som ikke får lov å gi kundene bonuspoeng. SAS frykter derfor at nordmenn i større grad enn før vil velge utenlandske flyselskap så snart de har kommet seg ut av Norge. For oss bergensere er først og fremst KLMs rute til Amsterdam en interessant mulighet.

Flypassasjerene har verken tillit til SAS eller Konkurransetilsynet. Det er flybransjen og Konkurransetilsynet som har ansvaret for at det nå ikke er konkurranse på de innenriks rutene. De må begge bære et ansvar for at SAS nå har monopol i innenriks flytrafikk. Særlig må Konkurransetilsynet bære et tungt ansvar. Det VAR faktisk i mange år en viss konkurranse mellom SAS og Braathens.

Konkurransetilsynet sov i timen da konkurransene i flymarkedet ble så destruktiv at Braathens forspilte sine muligheter for å overleve som selvstendig selskap. Konkurransetilsynet burde i tide sørget for at den konkurransen ble opprettholdt. I et marked med konkurranse, vil flyselskapet være kundens beste venn. Når det blir monopol, vil flyselskapet bruke sin markedsmakt og behandle sine kunder som sin motpart. Men SAS kommer til å ta i bruk sin monopolmakt skrittvis, for å unngå opprør fra dem som reiser med fly.

Flytruten til Oslo burde være verdens mest lønnsomme, med rekordhøye priser og stor trafikk. Når SAS nå har full kontroll, kommer det skrittvis til å bli et dårligere rutetilbud, flere forsinkelser, hyppigere kanselleringer, dårligere service og dyrere flybilletter. Med Konkurransetilsynets hjelp, blir passasjerene nå også fratatt bonuspoengene. De som tror SAS vil redusere billettprisen for å kompensere bortfallet av bonuspoengene, må være fra molboland. Bonusforbud kunne ha vært et aktuelt virkemiddel så lenge det var innenriks konkurranse. Når det nå er monopol, blir forbudet mot bonuspoeng en gavepakke til monopolet.

Konkurransetilsynet hevder at de ved å nekte SAS å gi passasjerene bonuspoeng, vil lokke utenlandske flyselskap inn på det norske markedet. Det blir enkelt å teste om det går slik. SAS mener det er lite sannsynlig at seriøse utenlandske selskap står klare til å gå inn på det norske markedet. Det meste tyder dessverre på at Konkurransetilsynet tar feil.