Kvinnen blir beskrevet som ond, og kvinnen er frattat den plassen hun hadde før disse religionene kom på banen.

Kvinnenes undertrykkelse og elendighet begynte med ankomsten av de såkalte Abrahams religioner.

Jødedommen grunnla kristendommen og Islam. Felles i alle disse religioner er synet på kvinner som kvalifiserer kvinner som symbolet på «ondskap». I alle de tre religionenes forklaring blir menn skapt som et bilde av Gud. Men i motsetning blir kvinner redusert til et middel i et skapelsesverk. Eva blir skapt av Gud kun for å underholde Adam slik at han ikke kjeder seg. Evas oppgave er å tilfredsstille Adams behov og ønsker.

Historien fortelles gjennom Tora, Bibelen og Koranen. De forteller oss at Eva blir lurt av slangen for å få Adam til å spise av den forbudte frukten. Det virker som om slangen visste om at Eva ble skapt med «synder» og «svakhet». Derfor valgte slangen Eva til å påvirke Adam å til begår mytteri mot Guds ord.

Det virker som om hele fortellingen om Adam og Eva dreier seg om hevn fra mennenes side. Det kan hende at dette dreier seg om et historisk oppgjør fra menns side. Den største forbrytelsen som Eva begår mot Adam er nemlig å få ham utvist fra Guds rike. Adam ble straffet og utvist og blir dødelig på grunn av Evas innflytelse over ham. Adams skapelse i fortellinger av de semittiske religioner virker som et vendepunkt for begynnelsen på en mannsdominert periode.

Det er ikke alltid verden har sett på kvinner slik som de semittiske religioner forteller oss. Før disse religioner kom på banen var kvinner symbolet på fruktbarhet, skjønnhet og godhet. Det var forårsaket av den sosiale og politiske plassen som kvinner hadde i disse samfunn.. De benyttet sin posisjon for å dyrke sin status som gudinner.

Bevisene for en slik dominerende kvinnetidsalder er mange. I det gamle Egypt var Maat og Isis gudinner for kjærlighet og harmoni. I Babylonia var Ishtar som symboliserte krig og kjærlighet. I det gamle Persia var det Anahita som voktet over vann. For grekere var det Demeter, Artemis, Athena, Aphrodite og Venus. For romere var det Diana. I India var det Saravati.

Det som skilte jødedommen fra andre tidligere religioner var den kjønnsmessige fremstilling av Gud som en mann. Denne religionen var en refleks på et svært mannssjåvinistisk samfunn som var i ferd å utvikle seg. Kvinner ble frarøvet sin plass og ble redusert til annenrangs mennesker.

I jødedommen snakker Gud bare med sønner av Israel, og det er forbudt for kvinner å berøre Tora. I Islam, som er en indirekte kopi av jødedommen, er kvinner halve menn som ikke er i stand til å tenke selvstendig.

I kristendommen er mannen er skapt som et bilde av Gud. Kristendommen forteller oss at kvinner ikke er fullkomne uten menn, mens menn er fullkomne uten kvinner.

I fremtiden kommer sikkert våre etterkommere til å le av slike sadistiske fortellinger og en slik fremstilling av kvinner. Men frem til den tiden kommer har disse tåpelige historiene påført kvinner og deres liv store hindringer og lidelser. Tora, Bibelen og Koranens historier om Eva virker som mannens manifestasjon og deres oppgjør med kvinner.

Marx sier at religion er som opium. Kvinner kan ikke nå friheten uten at kvinner frigjør seg fra religionen.