I mitt svar i BA (12.05.) henviste jeg til to møter i henhold til NAFP-bulletinen. Langfeldt skal ha deltatt på det samme møte som Friele i 1978. Langfeldt og hans sønn arbeider nå med en film som skal dokumentere homofili hos barn ned til fire års alder. De to har fått utbetalt 500 000 kroner i prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Friele var tidlig ute med et ønske om senkning av den seksuelle lavalder. (htttp://www.pedofili.info/Regnbuen.htm.).

Friele har nå angrepet meg i diverse medier, blant annet i Studio En, 31.04, hun er full av edder og galle. Jeg har aldri hørt verre. Hun innrømmet at hun ikke hadde lest min siste bok: Kampen om ekteskapet og barnet.

FRIELE HEVDER i BA at hun inviteres til atskillige steder der jeg skal holde foredrag. Løgn. Det er snakk bare om ett møte, 30.04 i Studentersamfunnet i Bergen. Jeg avtalte 12.03. å holde en halv times foredrag om samfunnsutviklingen, ut fra personalismen, (se: Det innerste valget, språk - tanke - mening 2007), og den på­lø­pende samfunnsdebatten.

Friele har ikke vært med der, hun vil ikke overfø­res til likekjønnet ekteskap, og bæ­rer fremdeles sin manns navn. Informasjoner om mø­tet lå i noen uker på Studentersamfunnets hjemmeside.

Arrangø­rene ringer igjen i begynnelsen av april. Nå vil de ha et debattmø­te med Benestad, Friele og Sunde, og meg, et kvarter på hver. Jeg vil holde meg til det avtalte opplegget. Eventuelt kunne de andre ha en kort kommentar etter mitt foredrag. Hvis ikke, trakk jeg meg fra mø­tet.

FRIELE RINGTE meg så lørdag 04.04.09 på eget initiativ, ikke på oppfordring, som hun hevder. Arrangø­ren har bekreftet dette overfor redaktø­ren i BA.

Friele tok seg altså til rette. Hun ringte ikke bare to ganger, som det kan virke ut fra intervjuet i BA, hun ringte seks. Først kl. 2030 (en lørdagskveld).

Min rekonstruksjon etter hukommelse og notater: Hun sier: «Du har et møte i Studentersamfunnet i Bergen 30.04.». «Det vet jeg», svarer jeg, «hva gjelder det?». Hun sier: «Jeg vet at du vet det, du klarer vel å følge med! Du er jo blitt gammel du også! Du har bare å komme på mø­tet!»

Jeg aksepterer ikke utskjellinger og kommandoer. Jeg legger på rø­ret. Hun ringer umiddelbart tilbake og hveser inn i rø­ret: «Du gjør ikke sånt med meg, vet du!» Jeg legger på igjen.

Hun ringer igjen kl. 2037. Jeg forklarer litt omkring saksforholdet for Friele, og spør hvorfor hun opptrer på vegne av arrangø­rene. Jeg får vite at jeg «klarer vel å skille mellom snørr og tå­rer». Hun er hele veien meget aggressiv. Jeg legger igjen på rø­ret.

DET KOMMER nok en telefon, jeg ser nummeret. Jeg tar den ikke. Hun ringer deretter på min mobil, kl. 2038. Jeg sier hallo, slik jeg vanligvis gjør, noterte meg ikke nummeret. «Jeg hører at det er deg», sier hun. Jeg sier: «Du må bare glemme det møtet», og legger på. Nytt anrop på mobil kl. 2127. Jeg tok den ikke.

Det kom en beskjed på mobilen. Her sier hun omtrent dette: Hei hei, det er K. Friele... Du har faktisk ikke ville snakke med meg, jeg ringer for sjette gang? jeg har notert alt, alle tidspunkter, alt hva du har sagt... det er helt utrolig? reagere på den hysteriske må­ten der? etter å ha møtt deg på syttitallet den dritten? Hva jeg gjør med dette vet jeg ikke, møte deg selv i BA, det er din svakhet, så jeg beklager at du oppfø­rer deg så dårlig, er så dårlig oppdradd, mye dårligere oppdradd enn meg?». Det ble flere gjentagelser om det samme.

VÅRT ENESTE møte har vært i Venskapen i Asker, 29.3.84, med cirka 150 fremmøtte. Jeg holdt foredrag med tittelen: Kvinnen, offer eller medspiller. Kvinnepolitisk forum sto som arrangør. Foredraget tok utgangspunkt i mine to romaner: Kvinnepakten (77) og Jammersminne (80), og min kronikk i Aftenposten: En kvinnediskriminerende dom, (08.03.83).

Jeg var uenig i frikjennelsen av kvinnen som drepte sin mann med hagle mens han sov. En mild straff hadde vært på sin plass. Mø­tet er referert i Asker og Bæ­rum Budstikke, 01.03.84. Friele refererte det i Fritt Fram nr. 3/84, uten å nevne noen grå­tende kvinner.

Friele og Lowzow tok opp foredraget på bånd, uten å ha bedt om tillatelse. De satt litt nede i radene. Arrangø­rene uttrykte at de var skuffet over deres opptreden og hatske utfall. Jeg oppfattet det slik at Friele og Lowzow forsøkte å «få noe» på meg - like før hadde de anmeldt Hans Bratterud, han ba en bønn de ikke likte. Han ble som kjent til slutt dømt.