Høy hest om nytt navn

Artikkelen er over 13 år gammel

I motsetning til BTs lederskribent lever Haukeland universitetssykehus i virkelighetens verden.

DEL

Leder KULTURDEPARTEMENTET mener Haukeland universitetssykehus må skifte navn til sjukehus, og bruke nynorsk som målform. Det vil koste mellom 20 og 25 millioner kroner. Et sykehus som venter et underskudd på 330 millioner kroner i år, trenger mer penger fra sin eier staten, ikke pålegg om å bruke enda mindre penger på pasientene.

PÅ LEDERPLASS refser Bergens Tidende informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen fordi hun argumenterte mot kravet fra Kulturdepartementet: «Derfor er det nokså påfallende at Helse Vest velger å drive billig publikumsfrieri om språkpolitikken», skrev avisen.

INFORMASJONSDIREKTØREN har rett og Bergens Tidende tar feil. Til BA sa informasjonsdirektør Mona Høgli: «Vi må rette oss etter Kulturdepartementets retningslinjer. Men i den økonomiske situasjonen Helse Bergen nå er, blir det helt feil å ta penger fra pasientene. Det er mye annet vi trenger pengene til. Derfor blir det ikke aktuelt å bruke penger på å endre skilt nå!»

DET ER DETTE Bergens Tidende omtaler som billig publikumsfrieri, og hevder bare skaper «vondt blod mellom sykehusets brukere». Slik skriver man bare når man har plassert seg selv på en meget høy hest, hevet over alle økonomiske lover. Haukeland universitetssykehus befinner seg i motsetning til BTs lederskribent i virkelighetens verden, og må ta hensyn til mange, motstridende krav fra sine omgivelser.

NÅR STATEN ved Kulturdepartementet gir pålegg som innebærer store ekstra kostnader, men ikke lar det følge penger med, må sykehuset gjøre det Mona Høgli sa: Prioritere den nye oppgaven mot de øvrige. Alle fornuftige mennesker vil støtte informasjonsdirektørens syn: Det er faktisk viktigere for et sykehus å behandle pasienter enn å skifte alle skiltene i en fei.

REGJERINGEN foreslår og Stortinget vedtar lover. De hagler over oss borgere i stort tempo. Alle som har gått til valg på at de skal forenkle lovene, har sviktet sitt løfte til velgerne den dagen de kom i maktposisjon. I et komplisert samfunn kan vi dessverre ikke klare oss uten kompliserte lover.

SELV STORTINGET har problemer med å følge de lovene de selv vedtar. Det er pinlig for lovgiverne, men menneskelig. Verden forandrer seg raskere enn lovene og mange lover er så politisk prektige at det går langt over grensen for det som er praktisk gjennomførbart over natten. Derfor må vi bruke hodet når vi skal følge lovene. Det godtar normalt en fornuftig dommer. Når det vedtas en ny lov, får vi normalt litt tid på oss før den trer i kraft. Litt tid må også Helse Bergen og Haukeland universitetssykehus få, uten å bli refset av BTs politisk korrekte paragrafryttere.

NYNORSK er udiskutabelt Vestlandets språk. Kanskje burde vi bergensere bøye oss for det, og skifte skriftspråk til nynorsk. Muntlig bergenser er like nær nynorsk som bokmål. Den diskusjonen burde Norsk Språkråd invitere til. Tvungen nynorsk fører bare til radbrekking av et vakkert språk. Hvorfor ikke heller satse på lystbegrunnet nynorsk?

Enig eller uenig med Bergo? Si din mening på BA.no.

Artikkeltags