Slik forklares spagaten på caplex.no, men det kunne like gjerne være en beskrivelse av Hordaland Høyre, som i dag samles til årsmøte på Stord.

Det vil bli avviklet som de fleste andre i fylkeslagets historie. Det er konsensus om de store linjene. De 150 delegatene skal vedta mer eller mindre enstemmige uttalelser om samferdsel, næring og utdanning. Samtidig skjules helt avgjørende splittelser i partiet. Bergen Høyre, som mønstrer langt over halvparten av medlemmene i Hordaland, ble overkjørt av partifellene i fylkestinget da kollektivansvaret i Bergen ble revet ut av hendene på bypolitikerne og lagt i fanget til politikere fra Askøy, Ullensvang og Odda.

I dag vil nok delegater fra by og land fortelle oss at et resultatorientert Høyre ikke bruker tid på snøen som falt i fjor. Særlig ikke nå, mens byen ifølge Monica Mæland er i krig med hovedstaden. Byrådslederen er som vanlig ikke til å misforstå i sine skildringer av en maktarrogant, rødgrønn regjering. «Beslutningene blir fattet i lukkede rom. Det finnes jo ingen vesentlige debatter i Stortinget lenger», sier hun til BA.

Det er lett å dele Mælands frustrasjon over en flertallsregjerings privilegier. Et kabinett med absolutt flertall bak seg behøver jo ikke låne øre til sutrete mindretallspartier. En har mer enn nok med å styre, ikke sant? «Vi blir møtt av en mur av taushet», sier Monica Mæland.

I denne ukens bystyremøte ville SVs Tina Åsgård vite hva byrådet gjør for å følge opp rapporten fra likelønnskommisjonen. Den har som kjent foreslått helt konkrete tiltak for å bedre kvinners lønnskår.

Byrådet kunne ikke svare, og Åsgård benyttet sin rett til å be byrådet lage en egen sak til bystyret. Da spratt 36 kvinner og menn fra byrådspartiene Høyre, KrF og Frp opp fra sine seter og motsatte seg dette, stikk i strid med byparlamentarisk, bergensk sedvane.

Høyres gruppeleder, Hilde Onarheim, tegner og forklarer i BT: «Vi har vanligvis ikke motsatt oss anmodninger, men nå har det tiltatt kraftig. Nok må være nok. Alle anmodningene gir byrådet og bystyrets kontor masse ekstraarbeid. Nå må de få arbeidsro.»

Det er noe dypt rørende ved denne forklaringen. Mens sjefen sjøl kriger mot Oslo, hamrer på lukkede hovedstadsdører og stanger i taushetens murer, ser hjemlige våpendragerne det som sin plikt å beskytte henne og resten av byrådet mot utidige forstyrrelser.

At forsvarsmuren rundt byrådet samtidig frarøver opposisjonen en sjelden mulighet til å etterprøve maktutfoldelsen, ser ikke ut til å bekymre Bergen Høyre det aller minste. Partiet ser heller ikke at debattene i byens fremste forsamling, bystyret, gradvis blir - for å bruke Mælands egne ord - mindre vesentlige.

Det er kanskje på tide å komme seg opp av spagaten.