Dette avtalte jeg på forhånd med et firma som tilbyr denne tjenesten. Jeg ville at mitt barn skulle ha en ekstra forsikring ved sykdom, der hun kunne bruke sine egne stamceller hvis hun hadde behov for det.

Det hevdes at sjansen for å bli frisk er større når stamcellene kommer fra personen selv eller nær slekt, fordi risikoen er mindre for at kroppen frastøter cellene. Stamceller fra navlestrengsblod er allerede i bruk ved behandling for sigdcelleanemi, enkelte typer blodkreft, lymfekreft, immunsvikt og andre alvorlige sykdommer hvor pasientene blir friske. Stamceller i kroppen skiller seg fra andre celler, de kan formere seg og lage nytt vev, og de kan kurere en rekke sykdommer.

Den største fordelen med egne stamceller er at man slipper risikoen for alvorlige avstøtningsreaksjoner. Og hvis behovet oppstår, slipper man å vente på en egnet giver med forlikelig vevstype. Og cellene er umiddelbart tilgjengelige. 57 prosent av alle stamcelletransplantasjoner i verden kommer nå fra egne stamceller, og ved alvorlig sykdom kan det være en unik behandling.

Alvorlige diagnoser har ofte død som alternativ. En stamcelletransplantasjon kan være livreddende behandling. Stamceller brukes også i stadig større grad til å dyrke nytt, friskt vev til kroppen, der hvor det har oppstått skader som følge av sykdom eller traumer. Mer enn 70 ulike sykdommer behandles ved hjelp av stamceller per i dag.

Dette er en stor andel kreftsykdommer, stoffskiftesykdommer, immunsvikt/bindevevssykdommer, alvorlige blod-/lymfesykdommer og flere andre. Det drives i tillegg utprøvende behandling av blant annet diabetes, skader etter infarkt/hjerneblødning, cerebral parese og MS.

Før jeg ble gravid, hadde jeg aldri hørt om noe av dette, og jeg tror at per dags dato er det mange andre kommende mødre som heller ikke vet om det.

Derfor vil jeg så gjerne informere kommende mødre om denne muligheten som jeg har benyttet meg av. Det koster litt, men man kan ta det på avbetaling på ett år, så det er ikke så gale.

For meg er det som en ekstra forsikring for min datter hvis uhellet skulle være ute og hun trenger stamcellene sine.