Innstrammede smittetiltak ga merkbar nedgang i trafikken

Tall fra veiene, kollektivtrafikken og parkeringshusene tyder på at enda flere bergensere holder seg hjemme.