Sbanken leverer litt svakere resultater for fjerde kvartal i fjor og startet et kostnadsprogram som blant annet innebærer kutt i bemanningen i løpet av året.

Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er en nedgang fra 225,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Ved utgangen av fjoråret utgjorde bankens totale utlån 81,5 milliarder kroner, en oppgang fra 79,2 milliarder året før. Netto renteinntekter økte med 67 millioner kroner til 429,1 millioner kroner.

– Vi har initiert et kostnadsprogram som inkluderer en reduksjon i bemanningen innen årsslutt 2020, sier daglig leder Øyvind Thomassen.

Kuttene er kommunisert tidligere, men nå oppgir banken konkrete tall.

– Sbanken har vokst i et veldig høyt tempo de siste årene, uten å øke inntektene tilsvarende. Derfor tar vi umiddelbare grep for å nå de målene som er satt. Vi har allerede begynt en prosess, som skal føre til at inntil 25 av våre 425 ansatte må gå. Dette skal baseres på frivillig avgang, men noen av disse kan også gå over i andre roller internt, sier kommunikasjonssjef Kristian K. Fredheim til DN.