Stiftelsen Rettferd for taperne varsler flere søknader.

55,5 MILL
I løpet av fjoråret ferdigbehandlet Oslo kommunes vederlagsutvalg 95 søknader. Vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn i Oslo kommune trådte i kraft 15 september i fjor, og til sammen kom det inn 354 søknader om erstatning i fjor, opplyser kommunen.

I 79 av de 95 sakene fant utvalget at søkeren hadde vært utsatt for overgrep. Totalsum for disse sakene beløper seg til 55,5 millioner kroner.

I 12 av sakene ble det klargjort at søkeren hadde vært utsatt for omsorgssvikt. Her utgjør den totale vederlagssummen 3,5 millioner kroner.

Fire av søkerne fikk avslag på sine søknader.

Generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for taperne sier at stiftelsen har sendt inn 249 søknader fra tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ved utgangen av januar i år.

– I tillegg har vi om lag 400 søknader som skal være ferdige innen 1. juli i år, sier Ødegård. (©NTB)