Den 63 år gamle mannen er dømt til fem måneders fengsel for seksuelle handlinger mot den åtte år gamle jenta, men ble frikjent for oppreisningskravet, skriver Telemarksavisa.

Kravet i Aust-Telemark tingrett var begrenset oppad til 60.000 kroner, men retten frifant 63-åringen på dette punktet. Det var heller ikke særdeles skjerpende at jenta bare var sju år da overgrepene fant sted. Jentas advokat anket avgjørelsen til Agder lagmannsrett, men lagmannsretten fant ingen grunn til å behandle anken.

– Lagmannsretten finner ikke at det foreligger svakheter ved tingrettens avgjørelse som tilsier at anken bør fremmes, heter det i dommen.

Lagmannsretten setter 63-åringens sakskostnader til 2.000 kroner, og i dommen står det svart på hvitt at åtteåringen må betale sin egen overgriper denne summen.

Både jentas advokat og stefar er fortvilet over kravet, men regningen er allerede betalt.

– Vi sitter igjen med en følelse av at man helst ikke skal belaste rettsapparatet med slike saker som dette, sier stefaren til avisen.

På vegne av åtteåringen, som for tiden ligger på sykehus etter en operasjon, har hennes advokat Ottar Lien søkt kontoret for voldsoffererstatning om erstatning.

– Kjennelsen fra lagmannsretten blir ikke anket. Eneste mulighet er Høyesterett og det er liten sjanse for å nå fram. I tillegg risikerer familien ytterligere krav om sakskostnader, sier Lien.