Avhengig ungdom dyrker kropp, rus og spill

Noen former for avhengighet kan komme til påvirke hele samfunnets samhandlingsmønster, fordi ungdom og deres levesett ofte anses å være idealer for gode liv, mener professor. (illustrasjon)

Noen former for avhengighet kan komme til påvirke hele samfunnets samhandlingsmønster, fordi ungdom og deres levesett ofte anses å være idealer for gode liv, mener professor. (illustrasjon) Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nå skal det forskes på «avhengighetsgenerasjonen».

DEL

En livsstil preget av avhengighet kan hindre ungdom fra å delta i samfunnslivet. Forskere i EU og Norge studerer «avhengighetsgenerasjonen» for å forutsi morgendagens livsstil.

Stadig flere unge mennesker klarer ikke kontrollere sitt forhold til rus, sex, spill, teknologi, shopping, kosthold og trening.

Fram til 2016 skal 100 forskere fra nesten 30 land i Europa se på problemer og mønstre og utfordre dagens politikk.

Også universitetene i Stavanger, Bergen og Oslo deltar i prosjektet, som har fått navnet Alice Rap.

Professor Jan Erik Karlsen ved Universitetet i Stavanger forsker på hva slags typer livsstil vi kan forvente fra kommende generasjoner.

MYK AVHENGIGHET

Han ser på såkalt myk avhengighet, handlingsmønstre som blir til tvangsmessige uvaner. Et eksempel er forhold til egen kropp, higen etter det perfekte, og inkluderer trening, kosthold og utseende. Et annet er enormt behov for tilbakemelding og oppdatering. Karlsen har eksempler:

– Hvem som helst kan observere folks avhengighet til mobiltelefonen, hvordan den er blitt suttekluten til voksne og unge som rett og slett ikke klarer å legge den vekk, sier Karlsen til NTB.

Den myke avhengigheten skiller seg fra rusavhengighet ved at den ikke låser individers atferd for all evighet. Men unge mennesker er sårbare.

– Flere blir avhengige av sukkerholdig mat og drikke, som leskedrikker, styrkedrikker eller konsentrerte matprodukter. Avhengigheten til internett er økende. Flere og flere spiller og gambler på nettet, og flere bruker nettet for å søke etter pornografi, sier han.

ALTOPPSLUKENDE

Karlsen spår at vi vil se ulike former for vanemessig atferd som et resultat av endringer i måten å leve, kommunisere og samhandle på.

– Vi ser sporene til en ny livsstil, og forandring er ikke nødvendigvis negativt. Det ligger altså ingen moralsk fordømmelse bak forskningen vi gjør, men det er viktig å være klar over at den myke avhengigheten alltid vil gå på bekostning av noe. Vi ser at fellesmåltider i familien forsvinner for mange unge. Måltidene er tradisjonelt et samlepunkt, en arena for erfaringsoverføring. Vil denne erfaringsoverføring skje i framtiden, og i så fall hvor?

Han påpeker at noen former for avhengighet kan komme til påvirke hele samfunnets samhandlingsmønster, fordi ungdom og deres levesett ofte anses å være idealer for gode liv.

ETTERLYSER NY STRATEGI

UiS-professoren håper forskningen kan bidra til å demme opp for framtidige utfordringer. Han tar til orde for at samfunn og myndigheter nå må revurdere sin strategi i kampen mot avhengigheten.

– Om et par tiår skal dagens ungdomsgenerasjon bære samfunnets byrder. Da må de være rustet. Selv om ungdommer i dag er politisk og teknologisk bemyndiget, må de også bli sosialt integrert og ansvarliggjort, sier Karlsen.

Han mener dagens mange forbud og restriksjoner, økonomiske sanksjoner og straffereaksjoner er lite effektive i kampen mot ulike typer avhengighet.

– Det er store økonomiske interesser, mange som tjener på avhengigheten. Jo flere og jo mer avhengige kunder og brukere, jo vanskeligere er det å snu en dårlig trend, sier Karlsen.

Artikkeltags