Selv er den tidligere Møre-bispen langt fra overbevist om "helvete" fortsatt bør være med.

- Vi kan ikke sette strek over alvoret når Jesus så tydelig advarer mot fortapelse. Mennesket kan velge bort Gud, og dette har også konsekvenser for evigheten. Men ordet helvete bruker jeg ikke noe særlig, sier Odd Bondevik til Vårt Land.

Han mener det er minst to grunner til å bytte ut «helvete» – uten at han per i dag vil lansere noe forslag til erstatning:

- På den ene siden har vi disse fryktelige forestillingene om et middelaldersk inferno, og på den andre siden er ordet utsatt for en banalisering som har tappet det for meningsinnhold, sier han.