De to var involvert i granskningen av Gerd-Liv Valla.

- Når helsepersonell skal underkaste mennesker en faglig analyse av deres psyke og karakter, må det være en selvfølge at det skjer i samråd og samtykke med den det gjelder, sier leder Jan Olav Johannessen i Norsk Psykiatrisk Forening til Klassekampen.

- BISTÅ VALLA: Han har vanskelig for å forstå beveggrunnen til at to så respekterte fagfolk som Hellesøy og Weisæth involverte seg i Valla-granskningen. Psykiaterne var sakkyndige i Fougner-utvalget.

- De har i praksis medvirket til at Valla ble utsatt for en uetisk behandling, i strid med alle intensjoner i helselovgivningen, sier Johannessen.

Nå oppfordrer han psykiaterne til å bistå Valla i å få innsyn i alle relevante dokumenter.

Psykiaterne selv mener kritikken bygger på en misforståelse.

- Hadde beskrivelsen som Johannessen legger fram vært riktig, hadde vi brutt en rekke etiske og helsefaglige prinsipper. Men vi har ikke hatt rollen som leger i denne sammenhengen. Vi har hatt et oppdrag som sakkyndige, og der gjelder andre spilleregler enn helselovgivningen, sier Hellesøy og Weisæth.

De mener deres fremferd ikke var ansvarsfraskrivelse, men etterlevelse av spillereglene.

- Vi inngikk en avtale med oppdragsgiver på det grunnlag at det skulle være opp til dem å bestemme hvordan vår rapport skulle brukes, sier Hellesøy og Weisæth.