– Planen er å teste menn i ni regioner i Norge. Vi trenger minst 20 frivillige fra hver region. De må kunne spore sin farslinje seks til sju generasjoner tilbake i det samme området, sier professor Stephen Harding ved universitetet i Nottingham til NTB.

Harding er med i forskningsgruppen som står bak prosjektet.

Han har i årevis interessert seg for den norsk-britiske vikingforbindelsen, og har blant annet gjort undersøkelser som viser at det flyter norsk vikingblod i årene til mang en mann i området rundt Liverpool i Nord-England.

UTSATT: Nå er målet å finne ut hvor vikingene som slo seg ned i Nord-England kom fra.

Prosjektet skulle egentlig ha startet i 2008, men det har drøyd med godkjennelse fra norske myndigheter. Nå skal alt være i orden.

– Med prosjektet vil britene finne ut hvor i Norge det lever etterkommere etter vikingene. Det er ikke så selvsagt som mange tror at de fleste av oss er i slekt med vikingene, sier Harald Løvvik, som er prosjektkoordinator i Norge.

Han sier at i utgangspunktet var det meningen å teste menn i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Men forskerne har nå bestemt seg for å rette blikket også utenfor byene.

– Britene vil nå også foreta tester av folk i områder som Ryfylke, Sognefjorden og Hardangerfjorden. De som har drevet med slektsforskning vet at for seks-sju generasjoner siden dro ikke folk på disse stedene så langt for å finne partnere. De var ganske stedbundne, sier Løvvik.

Derfor er det også mer trolig å kunne spore genene tilbake til vikingtiden i disse regionene enn i byene.

De ni områdene i Norge britene vil undersøke nærmere er: Sognefjorden, Hardangerfjorden, Ryfylkefjorden, Gudbrandsdalen, Namdalen, Hedmark, Stavanger, Bergen og Trondheim.

ENKELT: Stephen Harding sier at undersøkelsene ute i landet kommer til å bli supplert med tester av folk i Oslo som kommer fra de ni aktuelle regionene.

Testingen foregår ved at det tas en enkel prøve fra munnhulen.

– Det som undersøkes er y-kromosomet som kun overføres fra far til sønn. Prøvene blir sendt til universitetet i Leicester, som har et av de fremste miljøene i Europa på DNA-forskning. Lederen for prosjektet, Mark A. Jobling, er professor i genetikk ved dette universitetet, sier Harald Løvvik.

De som oppfyller kravene og vil være med i undersøkelsen kan ta kontakt med Løvvik på e-postadressen HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected].