– Dere har gjort et så fantastisk arbeid og nå utvider vi.

Det sa sosial- og inkluderingsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) da hun besøkte de ansatte hos Ung Arena.

I neste års budsjett, som legges frem på onsdag, ligger det 5,2 millioner kroner for å opprette en ny Ung Arena i Åsane.

I tillegg settes det av én million kroner til tiltak i Regnbueplanen.

– Noe som ikke stemte

Ung Arena er et tverrfaglig lavterskeltilbud for unge og unge voksne, og finnes i dag bare på Nesttun.

En av de som smilte bredt etter den gode nyheten er Isak Bradley (33).

Han er erfaringskonsulent hos Ung Arena, og har mye erfaring med det å være trans.

– En velger ikke å være trans. En er trans. Jeg fant ut av det selv, sier Bradley.

Han forteller åpenhjertig om hvor vanskelig det har vært som tenåring og trans.

– Jeg var tolv år da jeg visste at jeg var trans. Den gangen følte jeg at noe ikke stemte.

Men i dag stemmer det på en prikk.

33-åringen er stolt av å være trans, og synes det er en vakker del av samfunnets kjønnsmangfold.

Bradley bruker nå sin erfaring for å hjelpe andre unge som kommer til Ung Arena på Nesttun.

– Når en går ut med slikt føler man seg ofte alene, sier han.

Øker tilbudet

Nå blir det opprettet en ny Ung Arena i Åsane. Det skal byråd for kultur, sosial og inkludering, Katrine Nødtvedt, sørge for.

– De har gjort et fantastisk arbeid her, og belønningen er at vi utvider dette tilbudet nordover, sier hun.

Opptrappingen er også et resultat av det enorme behovet for hjelp blant byens unge.

– Jeg håper at vi kan få Ung Arena i Åsane ganske raskt på plass, sier sosialbyråden.

I tillegg kom byråden med en ekstra gladnyhet.

– Vi setter av en million kroner som skal gå til tiltak under den kommende Regnbueplanen, sier Nødtvedt.

Den skal blant annet ha fokus på psykisk helse for skeive.

– Et kjempeløft

Byråden lover altså et kjempeløft for det psykisk helsetilbudet for unge med totalt 6,2 millioner kroner.

Avdelingsleder for Ung Arena på Nesttun, Maren Tveit-Winther, ble veldig glad at det skal satses videre på lavterskeltilbudet for unge i Bergen.

– Her skal det være lett å få hjelp når man har det vanskelig, sier hun.

Miljøterapeuter, psykologer, sosionomer og erfaringskonsulentene hadde samlet seg i lokalene på Nesttun for å høre nyheten fra sosialbyråden.

– Dette betyr at vi har gjort noe rett, og det bekrefter hvor viktig det er å involvere unge i tjenesteutvikling. Vi hadde ikke fått dette til uten innsikten og tilbakemeldingene vi har fått fra dem, sier Tveit-Winther.

Ung Arena

  • Dagens byomfattende tilbud er lokalisert på Nesttun, og kartlegging viser at tilbudet brukes i hovedsak av ungdom i geografisk nærhet til Nesttun, særlig fra sentrum og sørover.
  • Forskning anbefaler å styrke åpne allmenne tilbud for ungdom for å nå særlig barn og ungdom i familier med levekårsutfordring og med migrasjonsbakgrunn. Dette er ungdom som bruker dagens Ung Arena på Nesttun, og er godt representert i andre byområder som ikke benytter tilbudet på Nesttun.
  • Behovene som Ung Arena møter på er typisk knyttet til tema som psykisk helse og rus, konflikter hjemme og ute, rettigheter, identitet, utdanning og fremtid. Ung Arena er et sted for ungdom hvor de kan komme innom for en prat, samvær, temakvelder, individuelle samtaler eller gruppesamtaler. For mange er det viktig at de får treffe unge erfaringskonsulenter. Ungdom med behov for mer omfattende og sammensatte hjelpebehov utgjør en fjerdedel.
  • En ny Ung Arena vil bidra til at ungdom får et etterspurt sted å oppsøke hjelp, særlig de som ofte faller mellom ulike stoler i hjelpeapparatet. Det kan gi utsatt ungdom rett hjelp til rett tid og i neste omgang føre til reduserte utgifter i barnevernet, i skolen, i NAV og i kommunale rus- psykiske helsetjenester. Det kan også redusere presset på spesialisthelsetjenesten.

(Fakta: Bergen kommune)