– Ja til biler i sentrum

– Byrådet bør gripe fatt i de store tingene, og ikke sperre sentrum for biler.