Felleskjøpet vurderer å legge ned kraftfôrfabrikkene i Florø i Vestland og Balsfjord i Troms og Finnmark. Produksjonen skal flyttes til andre fabrikker, skriver NRK.

Bakgrunnen er bortfallet av 100 millioner kroner i støtte til eksporten av Jarlsberg-osten.

– Bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg gjør at Felleskjøpet forventer en nedgang i salget av kraftfôr og omsetning på om lag 50.000 tonn. Det gjør at vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss markedet, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet.

I Florø kan elleve fast ansatte og tre lærlinger miste jobben, mens åtte arbeidsplasser står i fare i Balsfjord. Det er styret i Felleskjøpet som skal avgjøre framtiden til de to fabrikkene.