Geir Steinar Dale’s replikk til mitt innlegg i BA den 21. juli er fornøyelig lesning men inneholder ikke noe konkret svar på punktene i min oppsummering av fakta i saken, kun postulater om «bestillingsverk» osv.

Jeg tar meg likevel bryet med å vise til noen av referansene:

* At en Åsanebane må kunne bruke sentrum som «snuplass» er fastslått i brev fra Fylkeskommunen til kommunen datert den 10.12.21.

* At risikoen for peling I Torget og Bryggen som i Olav Kyrres gate (hvor kostnader og anleggstid økte nesten 100prosent) er overhengende, følger av rapporter fra tidligere Byantikvar Arne Skivenes og professor Geir Arne Ersland, bestilt av Stiftelsen Bryggen og presentert på stort infomøte 9.juni.

* At kommunen i forsøk på å komme «klar» en konflikt med Riksantikvaren i strid med Teknisk forskrift (TEK17) senker byggehøyden foran Bryggen (skinnegangen) til 1,75m over middel-vannstand, mens samme kommune i samsvar med Teknisk forskrift krever 2,13m for bygg rundt Solheimsviken er en realitet.

* At Sandvikstrikken ble nedlagt grunnet manglende driftsgrunnlag dokumenteres gjennom avhandling fra 2010: «THE URBAN STRUCTURE’S PREMISE FOR CITY LIFE – Bergen's historical and futuristic development discussed through Space Syntax.»

* At en ny utskipingshavn på Saltimport tomten fortjener ingen annen beskrivelse enn katastrofe. Viser til Staten Vegvesens «Verdianalyse» fra 2022.

* At en Åsanebane stort sett blir en «transportetappe» og at en må til Åsane før en treffer «tett bosetning» fremgår av rapport fra COWI 06.11.17 side 6-12 (bestilt av fylkeskommunen).

* At en samkjøring av to motorveier i Eidsvåg med i alt 8 filer samt to banefiler i tillegg til en «ekspress sykkelvei» utenpå eksisterende Ervikvei behøver en ikke være trafikkplanlegger for å skjønne blir en trafikkmaskin av umåtelig størrelse.

* At nedslagsfeltet for bybanen normalt er satt til 600m hver side fremgår av Kommunens rapport «Oppsummering av skissefasen 31.1.20.». Konklusjonen blir at 75-80 prosent av Åsane’s befolkning vil falle utenfor en Åsanebanes dekningsområde.

* At 60-70 prosent av Åsanes befolkning vil ha et alternativt mykt, fleksibelt, inkluderende og miljøvennlig kollektivtilbud er dokumentert gjennom spørreundersøkelser i regi av hhv. Åsane Tidende 05.05.20 samt Respons Analyse AS 12.11.20.

Ellers er jeg ikke noen «partieier» men kun en pensjonist som går i fjellet og tenker, og når jeg ikke gjør det leser ganske mange dokumenter og på denne basis gir uttrykk for mitt syn.