– Jeg fikk avslag på lån, fordi banken har et skjema som forteller at jeg bruker mye mer enn det jeg faktisk gjør!

Av