Til kulturbyrådet

– Hei Doddo, kulturbyråd. Doddo, et stort ansvar hviler på dine skuldre, men også stolthet. Det å ta vare på Bergens smykke i Norge: steinbyen, steinkulturen, det er viktig. – Gneisene, bømlingene, sogningene, eidfjordstein, iddefjordinger og hardangerskifer – og da mener jeg hardangerskifer og ikke etterligninger, det blir primæroppgaven.

Og bevare Nordnes i sin helhet, med Akvariet og med Havforskningen. Denne bydelen har mye fra før og etter i seg, som forteller før- og etterkrigshistorie.

Og så håper jeg at du er glad i tunneler. Bergen er en havneby, en svært viktig havneby, den er viktig inn i det grønne skiftet. Havnen skal være i Bergen, ikke på Sotra, ikke på Karmøy eller Åndalsnes, men i Bergen med tilknytning til jernbanen. Det grønne skiftet, Doddo, det er viktig. Skal Arbeiderpartiet ha makten må de eie det grønne skiftet, og vedlikehold av de bergenske steingater må få høyeste prioritet. Doddo, dette vil du vokse på. Vi stoler på deg.

Bygg Bybanen til Åsane gjennom en tunnel ut av bykjernen, bevar byen trygg for oss festglade bergensere så vi slipper å komme hjem i en båre, men på våre to spinkle bein etter en våt tur på byen.

Gammel brolegger

Er det mulig?

– Mandag morgen kjørte en bil fire kilometer i feil retning på den nye motorveien mellom Os og Lagunen. Hvordan er det mulig å kjøre feil vei på en splitter ny vei? Er det dårlig skilting? Se til USA der har de store skilt, med blinkende røde lys: «Do not enter»!

BA-leser

Gravferdsstøtte

– Min søster døde 30. mai i år. Hun var minstepensjonist og hadde hørt inn under Nav største delen av sitt liv – som ufør. Trygden stoppet 31. mai. Husleien til trygdeboligen i Bergen kommune fortsatte en måned til. Det ser ut som ytelser skal slettes umiddelbart, men det som skal inn til stat/kommune kan fortsette etter døden også. F.eks. har pårørende fått krav flere måneder etter på et korttidsopphold på sykehjem som fant sted en tid før hun døde. Siden det ikke fantes penger i dødsboet er det dermed de pårørende som får den utgiften.

Det ble søkt om gravferdsstøtte hos Nav. Den ble innvilget, men avkortet med kr 5000. Begrunnelsen var at hun hadde den summen på konto 1. januar, og det ble dermed regnet som netto formue. Hva mente Nav hun skulle leve av mellom januar og mai? Etter min mening burde formuen regnes fra dødstidspunktet, ikke fra årsskiftet.

Søster

Svar: Hei, du som har mistet søsteren din. Først, vi kondolerer. Vi har forståelse for at dette kan virke urettferdig, men det er slik at NAV må beregne gravferdsstønad slik det er bestemt i folketrygdloven § 7–2. Der står det at det er skattemeldingen fra året før dødsfallet som skal brukes i beregningen av formue.

Vennlig hilsen NAV

Nestenulykker

– Ved siden av Kiwi Ulset i Åsane ligger det en vei som går ned til Haukedalsbotn, og der får vi som kommer fra hovedveien vikeplikt for dem. Jeg mener der burde de hatt full stopp. Her skjer det nestenulykker hver dag. For de som kommer opp fra Haukedalsbotn tror at de som kommer andre veien også har vikeplikt for dem. Pluss at vikeplikten kommer altfor brått på, siden man svinger inn fra hovedveien.

Tommy

Eksotisk

– Jeg har egentlig aldri forstått hvorfor de skal «mase» med denne nynorsken i Bergen. Byen er en bokmålsøy av historiske årsaker. La derfor navn stå på bokmål ved institusjoner her. – Greit at gamle Hordaland fylke er dialektisk preget av nynorsk, og la derfor navn her vise det. Det er da temmelig eksotisk at Bergen er så hanseatisk preget, men bare to kjønn er faktisk mest av norrønt opphav. Tysk har tre.

Frank Arvid Olsen

Lys i parken

– Jeg vil si tusen takk til de som har ansvaret for at det er blitt så fint i Byparken! November er mørke morgener og kvelder og mye regn, i hvert fall her i Bergen. Nå er musikkpaviljongen pyntet med lys, og det er nydelig å se på! Flere trær er også pyntet med fine lys. Det er virkelig fint! Når jeg hver morgen venter på bussen nyter jeg synet, og starten på dagen blir mye lettere. Så tusen takk til de ansvarlige!

Vennlig hilsen fra

Kari Johannessen
Undring

– Liten Kaspar på 4,5 år spør med store øyne nabojenten som er like gammel: Hvor bor Gud? Jenten svarer: Der oppe med stjernene på himmelen – stjernene er Guds øyne. Liten Kaspar ser en stor stjerne som blinker og spør: Var det Gud?

Vi har alle en liten Kaspar i oss. Vi undres på om det finnes det som kalles IKKE-MATERIELT bak naturen og bevisstheten, noe som muligens kan gå utover vår bevissthet, noe som forskerne vil avdekke med tiden. Vitenskapen har for lengst oppløst materiens minste grunnlag: Kvanten. Vi sitter igjen med et «åndsmønster», noe abstrakt, fordi Newton og den franske matematikeren Descartes og deres mekaniske verdensbilde er «løst opp». Dette abstrakte «åndsmønster»/hologram unndrar seg både forståelse og beskrivelse. Det er kvanten (kvantemekanikken) som må forstås som et annet virkelighetsplan. Kvantens verden er av en fornuftsstridig natur. I dette plan er et universellprinsipp påvist.

Bestemors vekkerklokke på nattbordet besto av mange deler, det var et mekanisk urverk. Det var også det gamle verdensbildet til fysikeren Newton og Descartes. Kvantefysikken har snudd opp ned på dette. Naturfilosofen Walter Heitler uttaler: Naturen er ikke-materie. Det vesentligste med naturen er dens lover som utgjør noe «åndelig» og ikke-materielt. De bakenforliggende naturlovene. Det holistiske syn.

Det var Wolfgang Pauli, tysk fysiker, som matematisk-teoretisk «fant» kvanten på 1900-tallet, godt støttet av den danske fysiker Niels Bohr og den tyske fysiker Werner Heisenberg. På den store Solvay-konferansen i Brussel i 1927 fikk de mye motstand, inkludert også av selveste Einstein. Men Einstein måtte bite i det sure eplet da han selv fant ut at Pauli, Bohr og Heisenberg hadde rett!

Men hvordan se og registrere kvanten?! Det skulle gå 61 år fra 1927 før dette skjedde. (Les: Aftenposten 3.7. 1985. Overskrift: Einstein tok feil.) Einstein var for lengst død og det skulle gå så å si en hel generasjon før den franske fysikeren Alain Aspect og hans gruppe fikk registrert kvanten.

Denne gruppe fikk navnet Aspect-gruppen. Nå vet Liten Kaspar litt mer om det som er «bak» naturen og stjernene. Kanskje vi og Gud er i det store hologrammet.

Gunnar Borgen Nygård,

billedkunstner

og dukkespiller

Les flere summetoner her: Her bør det bli hundepark