– Jeg har ikke noe lyst el­ler be­hov for å spille Brann ned i 1. di­vi­sjon

Lars Arne Nilsen (56) gle­der seg til å kom­me til­ba­ke på Stadion, men han har in­tet øns­ke om å ta Brann med ned i 1. di­vi­sjon.