Som en av byens borgere som elsker byen, Bryggen og alt det historiske som følger med i hele vår herlige vakre Hansastad, føler jeg et ansvar for å ta vare på dette for at fremtidige generasjoner skal få lov å oppleve det samme som vi har fått ta del i. Derfor vil jeg ikke ha noen bybane i dagen gjennom sentrum og over Bryggen som skal ødelegge den historiske delen, forringe hverdagen til alle som skal ferdes der de neste årene med anleggsarbeid som vil gjøre byen ubrukbar !

Det jeg VIL ha er en visualisering i form av samme 3D animasjons film som Bybanens «skryteprosjekt» https://m.youtube.com/watch?v=IthIYgUXsHc . En animasjonsfilm som viser arealbeslag i bybanetraseen gjennom sentrum og hvor byens innbyggere blir informert og det blir synliggjort hva som blir virkeligheten i årevis fremover!

Som viser riggområdene og byggeplassene !

Som viser hvordan næringslivet og kulturlivet vil bli påvirket.

Som viser gravedybder og rivningsobjekter.

Som viser at de historiske kulturlagene i traseen ikke blir berørt og ødelagt.

Som viser at det ikke oppstår sprekker slik at grunnvannet påvirkes og gjør at Bryggen og den historiske Vågsbunnen blir berørt.

Som viser at anleggsarbeidet ikke vil bli stanset pga. arkeologiske funn som må utgraves med «teskje».

Som viser trafikkomlegginger og stengte ufremkommelige gater.

Som viser hvor vi, byens innbyggere skal være 17 mai, hvor konserter og andre kulturelle samlinger skal være - eller skal vi være uten det og?

Som viser hvor vi skal sitte i solen og nyte en øl/vin som vi gjør i dag på både Bryggen, torget og Vågsbunnen.

Som viser hva som møter turister som kommer til byen vår og hva de vil møte de neste årene.

Som viser en ærlig og realistisk fremstilling på hvordan vi kan forvente oss hverdagen vil bli for alle som skal ferdes i sentrum i årene fremover mens byggingen pågår.

Derfor KREVER jeg at byens politikere med byråd, bystyre, kommunens plan/ bygningsavdelingen og alle involverte, - går sammen og i respekt for og av hensyn til byens innbyggere ,-gir oss en realistisk fremstilling i form av en 3D animasjonsfilm som viser sannheten på galskapen som vi har i vente med å rasere sentrum med Bybanen i dagen over Torget og Bryggen!